Hof van Cassatie, 16 september 2013

16 september 2013
Actiedomein: WerkGoederen en diensten
Discriminatiegrond: Andere gronden
Rechtsmacht: Hof van Cassatie

Naar aanleiding van de gevolgen van een 'groepsverzekering invaliditeit’, gesloten vóór het in voege treden van de wet van 10 mei 2007 (gender), waarbij de uitkering voor vrouwen stopte op hun zestigste en die voor mannen op hun vijfenzestigste,stelt het Hof van Cassatie duidelijk, zoals tot nog toe alleen in de parlementaire werkzaamheden was gebeurd, dat die wet van openbare orde is en dus zijn invloed laat gelden op de gevolgen van de groepsverzekering.

Downloads