Hof van Cassatie, 5 april 2022

5 april 2022
Actiedomein: Politie en justitie
Discriminatiegrond: Leeftijd
Rechtsmacht: Hof van Cassatie

Een persoon krijgt een rijverbod opgelegd als bijkomende straf. De rechtbank motiveert dit door te verwijzen naar de leeftijd van de betrokkene. Die laatste voert aan dat de Antidiscriminatiewet niet toelaat om een onderscheid te maken op grond van de leeftijd bij de beoordeling van de straftoemeting.

Datum: 5 april 2022

Instantie: Hof van Cassatie

Criterium: leeftijd

Beslissing:

Het Hof van Cassatie oordeelt dat de loutere omstandigheid dat de strafrechter bij de straftoemeting rekening houdt met de leeftijd van de beklaagde, geen direct onderscheid  oplevert in de zin van artikel 4, 6° Antidiscriminatiewet.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Cass., P.21.1380.N, 05-04-2022

Downloads