Rechtbank van eerste aanleg Antwerpen, 1 oktober 2021

1 oktober 2021
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Antwerpen

Een dame wint, zowel in eerste aanleg als in beroep, de zaak tegen haar werkgever omwille van ontslag op basis van haar gezondheidstoestand. De fiscus belast de vergoeding voor het discriminatoir ontslag als loon.

Datum: 1 oktober 2021

Instantie: Rechtbank eerste aanleg Antwerpen

Criterium: gezondheidstoestand

Beslissing:

De fiscus mag de vergoeding op grond van de antidiscriminatiewet niet als loon belasten en moet de berekening aanpassen.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Rb.1ste A. Antwerpen, 1-10-2021