Correctionele rechtbank Limburg, afdeling Tongeren, 16 maart 2021

16 maart 2021
Discriminatiegrond: Racisme
Gerechtelijk arrondissement: Limburg

Twee mannen worden vervolgd omdat ze herhaaldelijk (22 feiten) op onroerende, roerende openbare en privé eigendommen haatboodschappen en hakenkruisen hebben aangebracht.

Criterium: racisme

Beslissing:

Een van de daders wordt veroordeeld tot een gevangenisstraf van 10 maanden en de andere tot een werkstraf van 140 uren en een geldboete.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Corr.rb.Limburg, afdeling Tongeren, 16-03-2021

Vergelijkbare rechtspraak Correctionele rechtbank Limburg, afdeling Tongeren, 16 maart 2021

5 december 2011

Correctionele rechtbank Brugge, 5 december 2011

Een man organiseert een congres waarop er ook muziekoptredens zijn en hij de aanwezigen toespreekt. Twee televisieploegen maken beelden die worden uitgezonden door de openbare omroep. De politie maakt een analyse van de inhoud van de toespraak en besluit dat het degelijk gaat om aanzetten tot haat of geweld. De rechtbank toetst de bewoordingen aan het recht op de vrijheid van meningsuiting en besluit dat er wel degelijk een inbreuk gepleegd is op artikel 20, 4° van de wet van 30 juli 1981.
21 september 2011

Hof van beroep te Brussel, 21 september 2011

In eerste aanleg was de dader reeds veroordeeld op grond van de wet van 23 maart 1995 om in een vlugschrift het bestaan van de 'zogenaamde' dodende gaskamers in twijfel te hebben getrokken. Er was eveneens kwestie van verschillende andere feiten en o.m. een zelfklever: 'Gaskamers = leugen'. Bij vonnis van 19 juni 2008 heeft de correctionele rechtbank de feiten bewezen geacht en gesteld dat de dader een beleid in ere hersteld dat onverzoenbaar is met de democratische waarden van onze samenleving. Het Hof van Beroep bevestigt, bij verstek, het vonnis.