Arbeidsrechtbank van Luik, 23 juni 2020

23 juni 2020
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Andere gronden
Gerechtelijk arrondissement: Luik
Rechtsmacht: Arbeidsrechtbank

Verzoekster was nog geen afgevaardigde noch kandidate maar het ACV informeert de werkgever dat ze een vorming voor vakbondsafgevaardigden gaat volgen. De werkgever weigert het verlof toe te kennen en ontslaat haar omdat ze de laatste maanden vaak afwezig zou geweest zijn en de organisatie in het honderd loopt. Daags nadien ontvangt de werkgever een aangetekend schrijven waardoor hij verneemt dat verzoekster is aangesteld als vakbondsafgevaardigde. Hij meent dat de aanstelling kwam na het ontslag en ze dus geen aanspraak kan maken op de vergoeding.

Datum: 23 juni 2020

Instantie: Arbeidsrechtbank Luik

Criterium: syndicale overtuiging

Beslissing:

Aangezien de werkgever op de hoogte was van het feit dat verzoekster een vorming ging volgen voor vakbondsafgevaardigden dient zij als een beschermde werknemer beschouwd te worden voor het ontslag. Ze heeft recht op de vergoeding. Overigens de redenen voor het ontslag houden geen steek.

Unia was geen betrokken partij.

Afgekort: Arb.rb.Luik, 23-06-2020