Artikel 17: bescherming van de persoonlijke integriteit

Elke persoon met een handicap heeft op voet van gelijkheid met anderen recht op eerbiediging van zijn fysieke en geestelijke integriteit.

VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap

X v. Argentinië (2014)

In feite

Eiser X die beschuldigd wordt van misdaden tegen de mensheid kreeg een beroerte tijdens zijn periode in voorhechtenis. Als gevolg daarvan lijdt hij aan een cognitieve aandoening, een gedeeltelijk verlies van zicht en bewegingsproblemen waardoor hij een rolstoel dient te gebruiken. X haalt aan dat de omstandigheden in de gevangenis, zoals het gebrek aan toegankelijkheid, en de verplaatsing van de gevangenis naar het ziekenhuis zijn fysieke en mentale gezondheid aantasten.

X vs. United Republic of Tanzania (2017)

In feite

The author is a person with albinism. On 10 April 2010, he was fetching firewood when two young men between the ages of 14 and 30 came. They hacked off half of his left arm, from below the elbow, and left him behind, alone. When he regained consciousness, he was in great pain and screamed for help. Villagers took him to the Municipal Hospital, where he received treatment. The author’s arm was never found and it is assumed that the men took it with them. The matter was reported to the police, but there has been no prosecution.