VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap: rechtspraak

Op deze pagina geven we een overzicht van de rechtspraak die het Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap van de Verenigde Naties verduidelijkt en de diverse artikelen van het Verdrag verder vormgeeft.

Onder elk artikel van het Verdrag groeperen we de relevante rechtspraak over dat artikel van de internationale en nationale rechterlijke instanties die actief zijn op het gebied van rechten van personen met een handicap. 

Het Hof van Justitie van de Europese Unie, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens en het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap zijn enkele internationale instanties die uitspraken hebben gedaan die relevant zijn om het VN-Verdrag beter te begrijpen.