Wat zeggen deelnemers?

Wat mag je verwachten van de begeleiding en training door Unia? Hieronder laten we onze deelnemers graag zelf aan het woord.  

Rijke methodologie: goede afwisseling tussen theorie en praktijk

"Er was een aangename afwisseling tussen de input van de trainers en het zelf aan de slag gaan door middel van een quiz, theoretische oefeningen en het bespreken van cases. De training was erg op maat van ons team uitgewerkt. De cases mochten we zelf aanleveren en geen vraag was te veel. Door concrete voorbeelden van de klachtenbehandeling door Unia en recente rechtspraak over discriminatie en racisme werd de complexe wettelijke materie meer vatbaar."

  • Agentschap Integratie & Inburgering

Interactiviteit

"Als mediabedrijf vinden wij het heel belangrijk om medewerkers gevoelig te maken voor discriminatie. Via de workshops met Unia willen we medewerkers zowel inzichten bijbrengen als de gevoeligheid aanscherpen.Vooral de afstemming met de organisatie en de interactieve aanpak van Unia zijn hierbij succesvol."

  • VRT

Praktische handvaten

"Dankzij deze vorming hebben we zelf meer handvaten gekregen om situaties in te schatten, partners te informeren en onze doelgroep gericht door te verwijzen. Een pluim voor de trainers die de rollen van expert, lesgever en groepsbegeleider goed wisten te combineren!"

  • Agentschap Integratie & Inburgering

Hoge expertise

"De samenwerking met Unia was steeds aangenaam en professioneel. Hun ondersteuning heb ik ervaren als een belangrijke katalysator bij de uitrol van ons diversiteitsbeleid. Unia bracht naast specifieke expertise op juridisch vlak, vooral een grote meerwaarde als procesbegeleider. De focus lag steeds op het komen tot een gedragen diversiteitsbeleid, op maat van de hogeschool. Unia bood ons de nodige ruimte en tools om zo’n beleid en werking op poten te zetten.

De uitkomsten niet vooraf vastleggen was daarbij essentieel. Met Unia als partner was dat nooit een punt van zorg maar gaf het integendeel vooral een frisse, open blik op waar de hogeschool op vlak van diversiteit heen wilt. Geen voorgekauwde standaardkost die snel met een flauw instellingseigen sausje wordt overgoten, maar samen ‘het diversiteitsDNA’ van de hogeschool blootleggen en ons in staat stellen om ons eigen diversiteitsbeleid en -dienstverlening te voeren en ontwikkelen. Dát is wat Unia samen met AP doet en wat ik warm kan aanbevelen!"

  • AP Hogeschool

“De samenwerking met UNIA om een opleiding voor bpost operationele leidinggevenden voor te bereiden en te verzorgen geeft een grote graad van voldoening en tevredenheid . Zowel naar inhoud als strategie zijn de consultants professioneel in hun aanpak en experten in hun vak.

Sterk in analyse en rapportering, flexibel inspelen op onvoorziene situaties, bereikbaar, een aangepaste aanpak voor alle niveau’s zijn kwaliteiten die ik gaandeweg heel erg ben gaan waarderen.

Zonder de meerwaarde van UNIA zou bpost op vandaag nog niet zover staan om van diversiteit en inclusie een hefboom te maken voor een respectvolle werkomgeving met impact op het welzijn van onze medewerkers.

UNIA is een betrouwbare en professionele partner die ik zeker kan aanraden om mee samen te werken op het thema D&I!".

  • Diversiteitsmanager bpost

"ManpowerGroup beschouwt diversiteit op de werkplek als essentieel. We verwachten en bevorderen wederzijds respect en begrip tussen mensen met verschillende, persoonlijke situaties of achtergronden. Vandaag worden we jammer genoeg nog geconfronteerd met vooroordelen en stereotypen. Het is onze taak om deze vooroordelen tegen te gaan, maar hiervoor is kennis en ervaring nodig.

ManpowerGroup deed beroep op de diensten van Unia omdat de organisatie ruim de expertise heeft om gelijke kansen te bestrijden en te bevorderen. 
Ons doel was om, in groep, verschillende cases aan te brengen en ervaring op te doen in het beheren van tegenwerpingen bij directe en indirecte discriminerende situaties.

Tijdens de opleidingen werden allerlei situaties en voorbeelden aangehaald.  Dankzij de expertise en transparante interactie van Unia zijn onze medewerkers vandaag extra bewapend voor het beheer van tegenwerpingen. Daardoor is er uiteindelijk een nultolerantie voor discriminatie in al onze communicatie, zowel intern als extern. Onze medewerkers kregen bovendien een tool met daarin verschillende reacties op discriminerende vragen waarop ze dagelijks beroep kunnen doen."

  • ManpowerGroup

"We zijn als dienst diversiteit bij de Lokale Politie Antwerpen tevreden over ons goede partnerschap met de dienst Begeleiding en Training van Unia. We kunnen dankzij hen terugvallen op expertise en een ruime kennisdatabank die op maat afgestemd kan worden aan de Lokale Politie Antwerpen. Door hun voeling met de doelgroep en de gevoeligheden die bij onze medewerkers kunnen leven, hebben hun interventies de gewenste impact. Daarnaast kunnen trajecten gecreëerd worden die efficiënt zijn afgestemd met interne partners zoals HR welzijn, doorstroom of operationele directies.

Voor ons is een transversaal, inclusief en duurzaam diversiteitsbeleid essentieel. We hebben het gevoel dat we beiden deze visie delen. Er ontstaat door ons partnerschap een wisselwerking die ruimer kan zijn dan enkel opleiding. Op deze manier creëren we een oprechte samenwerking, binnen de wettelijke grenzen, waarin we elkaar kunnen versterken."

  • Lokale Politie Antwerpen

Eindresultaat gedragen door alle medewerkers

"Als je als organisatie een missie/visie rond religieuze en levensbeschouwelijke diversiteit wil uitwerken, kan je vanuit het beleid richtlijnen uitsturen die alle medewerkers maar op te volgen hebben. Bij Zorg Leuven kozen we voor een participatief traject waarbij onze collega’s, bewoners en cliënten bevraagd werden over verschillende concrete situaties. Dit leidde tot heel interessante discussies met een mooi resultaat dat breed gedragen is en waarop we als organisatie trots zijn.

Dit traject werd begeleid door Unia die met haar expertise een houvast bood voor de diversiteitsvraagstukken die besproken werden binnen de vele workshops. Unia profileerde zich als een geëngageerde partner maar wiens neutraliteit geapprecieerd werd door alle deelnemers. Doorheen alle discussies heeft Unia nooit geprobeerd om haar eigen stempel op het project te drukken, maar bood het een leidraad om zelf sneller tot een concreet, onderbouwd resultaat te komen. Unia faciliteerde een bottom-up benadering om zo een erg praktijkgericht handelingskader uit te werken en een grotere gedragenheid voor onze missie/visie te creëren. Het uiteindelijke standpunt hebben we zelf uitgeschreven, maar zonder de begeleiding van Unia zou dit standpunt beperkt gebleven zijn tot een artikel in ons huishoudelijk reglement. Nu leeft de missie/visie bij onze medewerkers, bewoners en cliënten omdat ze zelf een concreet bijgedragen hebben tot het eindresultaat. Bovendien plannen we interne en externe activiteiten om het project verder in de kijker te zetten en het belang van diversiteit voor Zorg Leuven te benadrukken."

  • Zorg Leuven

Online leeromgeving eDiv: technische en pedagogische kwaliteiten

"De site eDiv is zeer overzichtelijk en het volgen van de module stap per stap loopt zeer vlot. Het is een interessante en toegankelijke leeromgeving."

  • Federale Pensioendienst

"Overzichtelijk en gestructureerd voorgesteld met duidelijke voorbeelden en situaties… Warm aan te bevelen dus!"

Meer over begeleiding en training: