Wat zeggen deelnemers?

Wat mag je verwachten van een training van Unia? Hieronder laten we onze deelnemers graag zelf aan het woord.  

Rijke methodologie: goede afwisseling tussen theorie en praktijk

"Er was een aangename afwisseling tussen de input van de trainers en het zelf aan de slag gaan door middel van een quiz, theoretische oefeningen en het bespreken van cases. De training was erg op maat van ons team uitgewerkt. De cases mochten we zelf aanleveren en geen vraag was te veel. Door concrete voorbeelden van de klachtenbehandeling door Unia en recente rechtspraak over discriminatie en racisme werd de complexe wettelijke materie meer vatbaar."

  • Agentschap Integratie & Inburgering

Interactiviteit

"Als mediabedrijf vinden wij het heel belangrijk om medewerkers gevoelig te maken voor discriminatie. Via de workshops met Unia willen we medewerkers zowel inzichten bijbrengen als de gevoeligheid aanscherpen.Vooral de afstemming met de organisatie en de interactieve aanpak van Unia zijn hierbij succesvol."

  • VRT

Praktische handvaten

"Dankzij deze vorming hebben we zelf meer handvaten gekregen om situaties in te schatten, partners te informeren en onze doelgroep gericht door te verwijzen. Een pluim voor de trainers die de rollen van expert, lesgever en groepsbegeleider goed wisten te combineren!"

  • Agentschap Integratie & Inburgering

Hoge expertise

"ManpowerGroup beschouwt diversiteit op de werkplek als essentieel. We verwachten en bevorderen wederzijds respect en begrip tussen mensen met verschillende, persoonlijke situaties of achtergronden. Vandaag worden we jammer genoeg nog geconfronteerd met vooroordelen en stereotypen. Het is onze taak om deze vooroordelen tegen te gaan, maar hiervoor is kennis en ervaring nodig.

ManpowerGroup deed beroep op de diensten van Unia omdat de organisatie ruim de expertise heeft om gelijke kansen te bestrijden en te bevorderen. 
Ons doel was om, in groep, verschillende cases aan te brengen en ervaring op te doen in het beheren van tegenwerpingen bij directe en indirecte discriminerende situaties.

Tijdens de opleidingen werden allerlei situaties en voorbeelden aangehaald.  Dankzij de expertise en transparante interactie van Unia zijn onze medewerkers vandaag extra bewapend voor het beheer van tegenwerpingen. Daardoor is er uiteindelijk een nultolerantie voor discriminatie in al onze communicatie, zowel intern als extern. Onze medewerkers kregen bovendien een tool met daarin verschillende reacties op discriminerende vragen waarop ze dagelijks beroep kunnen doen."

  • ManpowerGroup

"We zijn als dienst diversiteit bij de Lokale Politie Antwerpen tevreden over ons goede partnerschap met Unia. We kunnen dankzij hen terugvallen op expertise en een ruime kennisdatabank die op maat afgestemd kan worden aan de Lokale Politie Antwerpen. Door hun voeling met de doelgroep en de gevoeligheden die bij onze medewerkers kunnen leven, hebben hun interventies de gewenste impact. Daarnaast kunnen trajecten gecreëerd worden die efficiënt zijn afgestemd met interne partners zoals HR welzijn, doorstroom of operationele directies.

Voor ons is een transversaal, inclusief en duurzaam diversiteitsbeleid essentieel. We hebben het gevoel dat we beiden deze visie delen. Er ontstaat door ons partnerschap een wisselwerking die ruimer kan zijn dan enkel opleiding. Op deze manier creëren we een oprechte samenwerking, binnen de wettelijke grenzen, waarin we elkaar kunnen versterken."

  • Lokale Politie Antwerpen

Online leeromgeving eDiv: technische en pedagogische kwaliteiten

"De site eDiv is zeer overzichtelijk en het volgen van de module stap per stap loopt zeer vlot. Het is een interessante en toegankelijke leeromgeving."

  • Federale Pensioendienst

"Overzichtelijk en gestructureerd voorgesteld met duidelijke voorbeelden en situaties… Warm aan te bevelen dus!"

Meer over begeleiding en training: