Onze antwoorden

Bij Unia hebben we geen hapklaar aanbod. Wat we wél doen? We bekijken samen de specifieke professionele context en werken daarna rond specifieke thema’s. In een eerste fase gaan we dieper in op je vraag. In een uitgebreid intakegesprek proberen we een zicht te krijgen op de noden van je organisatie. Op basis daarvan bekijken we of Unia je kan ondersteunen.

Onze methode

 • We maken een nauwgezette analyse van de behoeftes van de organisatie, bijvoorbeeld via focusgroepen.
 • De nadruk ligt op interactie en participatie. We creëren een ruimte waarin vrije meningsuiting in een respectvolle sfeer centraal staat.
 • We werken met realistische cases en situaties.
 • We delen goede praktijken.
 • We evalueren de samenwerking en doen aanbevelingen.
 • We geven training ter plaatse maar hebben ook een online-aanbod (eDiv).

Onze principes

 • We leveren relevante inhoudelijke expertise aan.
 • We werken in samenspraak met de leidinggevenden die verbonden zijn aan het project.
 • We beogen een structurele en duurzame impact.
 • We werken volgens ons deontologisch kader.

Wat doen we niet?

 • We geven geen training aan niet-professionele groepen (bijvoorbeeld klasgroepen in scholen, verenigingen met vrijwilligers, workshops tijdens publieke evenementen, …).
 • We geven geen losse eenmalige trainingen.
 • We doen geen supervisie van teams om relationele conflicten op te lossen.