Aanbevelingen: hoe een inclusief onderwijssysteem kan worden gerealiseerd in Vlaanderen (2021)

21 januari 2021
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Vlaamse Overheid

De onderwijsactoren in Vlaanderen hebben grote goesting om inclusief te werken, om samen te werken en kennis en ervaringen uit te wisselen, en om hindernissen te overwinnen. Dat konden we vaststellen tijdens de trainingsvoormiddagen over inclusief onderwijs die we in november 2020 organiseerden.

Veel is mogelijk binnen het huidige onderwijskader door te vertrekken vanuit de expertise die voorhanden is en door verder in te zetten op de toegankelijkheid en aanpasbaarheid van het onderwijs. We roepen de minister van onderwijs op om de onderwijsactoren hierin te versterken, om bestaande hindernissen weg te nemen en om naar buiten te komen met een visie over de manier waarop een inclusief onderwijssysteem stapsgewijs gerealiseerd kan worden.

Unia doet daartoe een aantal concrete aanbevelingen met betrekking tot vijf belangrijke werven. Om maximaal effect te sorteren en kwaliteitsvol inclusief onderwijs te waarborgen, moet tegelijk op elk van deze vijf werven ingezet worden:

  1. Garandeer het recht op inclusief onderwijs
  2. Verduidelijk de verwachtingen met betrekking tot toegankelijkheid
  3. Versterk de expertise van leerkrachten als onderwijsprofessional
  4. Zorg voor voldoende en goed georganiseerde ondersteuning
  5. Voorzie revalidatie en therapie in het gewoon onderwijs

De aanbevelingen voor elk van deze werven vind je terug in dit document.