Pak pestgedrag aan door een preventief antipestbeleid

16 december 2018
Actiedomein: Onderwijs

Unia pleit voor een preventief en integraal antipestbeleid in alle scholen van het basis en het secundair onderwijs. Er moeten daarom specifieke opleidingen georganiseerd worden voor alle actoren uit de onderwijsgemeenschap, individuele en collectieve vormen van bemiddeling en sancties voor discriminatoir gedrag van zowel medeleerlingen als leerkrachten.

Moedig een geïntegreerd pestpreventiebeleid aan 

Unia pleit voor een preventief en integraal antipestbeleid in alle scholen van het basis en het secundair onderwijs. Dit beleid moet zich richten op alle leerlingen en ertoe leiden dat leerlingen die het vandaag moeilijk hebben, zoals LGBT-leerlingen, leerlingen van vreemde herkomst, leerlingen met een handicap of leerlingen die in armoede opgroeien, niet langer gepest worden. 

Er moeten specifieke opleidingen georganiseerd worden voor alle actoren uit de onderwijsgemeenschap om meer aandacht te hebben voor de specifieke pestproblematiek van deze leerlingen. Een pestbeleid dient te voorzien in individuele en collectieve vormen van bemiddeling enerzijds, en anderzijds in sancties voor discriminatoir gedrag van zowel medeleerlingen als leerkrachten. 

Memorandum 2019

Deze aanbeveling staat in het memorandum van Unia voor de verkiezingen 2019.