Aanbeveling over de terugbetaling van de kosten van logopedie

6 maart 2020
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Aanbeveling over vergoeding van de kosten van logopedie (monodisciplinair) door de ziekteverzekering voor kinderen die niet voldoen aan de IQ-voorwaarden. 

Op 6 maart vieren we de internationale dag van de logopedie.

Een valse noot klinkt bij kinderen met een IQ lager dan 86. Ze krijgen geen terugbetaling van het RIZIV voor hun logopedie door een onafhankelijke logopedist. (monodisciplinaire ondersteuning) Daarom hebben de kinderrechtencommissaris, vzw Inclusion en Unia in 2015 beslist om de wetgever te interpelleren zodat alle kinderen recht hebben op terugbetaling van logopedie, onafhankelijk van hun IQ.

We stuurden ook een aanbeveling naar de minister van Volksgezondheid, maar die werd niet gevolgd. Samen hebben we beslist om de minister opnieuw te vragen om dit in orde te brengen.

Op deze pagina kan je de Franstalige aanbeveling raadplegen.