De impact van de digitalisering van diensten (2023)

Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede hebben een analyse gemaakt van de digitale transformatie in het kader van de antidiscriminatiewetgeving. 

De digitalisering van onze samenleving, overheidsdiensten en de privésector gaat snel, zowel in België als daarbuiten. Deze digitale revolutie verandert de structuur en de werking van onze samenleving ingrijpend op alle niveaus: economisch, sociaal, politiek, individueel enz. Ze brengt zowel kansen als bedreigingen met zich mee.

Enkele van de belangrijkste problemen die de digitalisering met zich meebrengt:

  • de mogelijke discriminatie van een aantal van de kwetsbaarste groepen
  • het niet opnemen van rechten

Aanbevelingen tegen de digitale kloof

Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting hebben zes aanbevelingen:

  • Het wettelijk kader verbeteren
  • De verschillende toegangswijzen tot alle diensten van algemeen belang garanderen
  • Volledige digitalisering voorkomen
  • Digitale toegankelijkheid verbeteren
  • Steun en dialoog over problemen rond digitalisering aanmoedigen
  • Rekening houden met de leefwereld van kwetsbare groepen