Advies van Unia over de invoering van het begrip ‘redelijke aanpassing door associatie’ (2024)

31 januari 2024
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Brussels Hoofdstedelijk Gewest

Unia publiceerde een advies over de invoering van het begrip redelijke aanpassingen door associatie in het ‘Brussels Wetboek inzake de gelijkheid, de non-discriminatie en de bevordering van diversiteit’.

Samenvatting van het advies redelijke aanpassingen door associatie

Wij stellen in het advies dat het gepast is om dit begrip te erkennen via de antidiscriminatiewetgeving om verschillende redenen: 

  • Ze zijn goed voor de participatie en inclusie van de personen met een handicap, meer specifiek door het hun naaste(n) gemakkelijker te maken om hen hierin te ondersteunen. 
  • Ze maken het mogelijk om specifiek rekening te houden met de situatie van de naasten en mantelzorg(st)ers van de personen met een handicap. Zij worden vaak tot financiële en sociale onzekerheid gedwongen om hun naaste met een handicap te kunnen ondersteunen. Als we echter effectief willen optreden om de inclusie en participatie van personen met een handicap te bevorderen, moeten we er ook voor zorgen dat dit niet gebeurt door te beknibbelen op de inclusie en participatie van hun naasten en mantelzorg(st)ers. 
  • De omzetting van de ‘richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers’ opent dan wel het recht op flexibele arbeidsregelingen, maar het toepassingsgebied van die richtlijn blijft nog altijd beperkt tot het werk en komt niet tegemoet aan alle potentiële vragen naar aanpassingen