Advies betreffende moedertaal als selectiecriterium in werkaanbiedingen

1 januari 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme

Bepaalde werkgevers (zoals uitzendkantoren gespecialiseerd in de werving van tele-operatoren voor ‘call centers’) hanteren selectiecriteria zoals ‘moedertaal Nederlands’, ‘moedertaal Frans’, ‘English native speaker’, …

Unia is niet bevoegd voor discriminatie op grond van taal (zie artikel 3, §1 van het Samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013). Dit advies berust op indirecte discriminatie op basis van nationale of etnische afstamming. In dit advies maken we bovendien een onderscheid tussen enerzijds perfect legitieme werkaanbiedingen die voor de uitoefening van de functie de kennis van één of meerdere talen vereisen, en anderzijds betwistbare aanbiedingen met betrekking tot de moedertaal.

Werkaanbiedingen die eisen dat de sollicitant een bepaalde taal als moedertaal heeft, kunnen een bewuste discriminatie vormen op grond van afkomst of etnische afstamming, wanneer wordt aangetoond dat de dader de intentie heeft om bepaalde kandidaten opzij te schuiven omwille van redenen die los staan van de vaardigheden van de sollicitant, maar die uitsluitend verband houden met nationaliteit of afkomst.

Bovendien kan het moedertaal-criterium een indirecte of onbewuste discriminatie vormen, doordat het criterium potentiële kandidaten kan uitsluiten op basis van overwegingen die niet in verhouding staan tot de reële taalcompetenties die voor de functie vereist zijn. Ofwel denken geïnteresseerden niet te voldoen aan de taalvereiste en dienen ze hun kandidatuur niet in, ofwel worden ze automatisch geweerd uit de selectie.

Je kan het volledige advies downloaden op deze pagina.