Art. 19 VN-verdrag: schriftelijke bijdrage van Unia aan het VN-Comité

13 juli 2017

Het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap heeft een ontwerp van General Comment nr. 5 uitgewerkt: over het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij, artikel 19 van het VN-verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap (VRPH).

Unia, als onafhankelijk mechanisme dat belast is met de opvolging van de uitvoering van het VN-verdrag, heeft gevolg gegeven aan de oproep van het Comité tot schriftelijke bijdragen over dit ontwerp.

De opmerkingen van Unia op General Comment nr. 5 over het recht op zelfstandig wonen en deel uitmaken van de maatschappij kan je op deze pagina downloaden.

General Comment nr. 5 en alle schriftelijke bijdragen zijn te vinden op de website van het Comité.