De onderwijsdeelname van kinderen van woonwagenbewoners in België

1 januari 2018
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: Racisme

Over de onderwijsdeelname of scholingsgraad van woonwagenbewoners bestaan amper gegevens. De schaarse studies die over dit onderwerp gevoerd zijn in België, stellen vast dat onderwijsdeelname een serieuze uitdaging is. Internationale rapporten spreken voor België over specifieke patronen van segregatie, het gaat dan bijvoorbeeld over een oververtegenwoordiging in het buitengewoon onderwijs.

Unia voerde zelf een bevraging uit om zicht te krijgen op de onderwijsdeelname van kinderen van woonwagenbewoners. De bevraging was gericht op intermediairs. Om een beter zicht te krijgen op het verhaal achter de cijfers organiseerde Unia ook een focusgroep. In dit rapport presenteren we de resultaten per woonsituatie: gemeentelijke residentiële terreinen, privéterreinen en doortrekkersterreinen. Over woonwagenbewoners die in huizen wonen, presenteren we geen gegevens.