Geef diversiteit een centrale plaats in de lerarenopleiding

16 december 2018
Actiedomein: Onderwijs
Discriminatiegrond: RacismeHandicapSeksuele geaardheid

Unia pleit voor leerkrachten die inclusief onderwijs waar kunnen maken. Dit betekent dat zowel in de basisopleiding als in bijscholingen de omgang met diversiteit een centrale plaats moet krijgen.

Geef diversiteit een centrale plaats in de lerarenopleiding 

Unia pleit voor leerkrachten die inclusief onderwijs waar kunnen maken. Dit betekent dat zowel in de basisopleiding als in bijscholingen de omgang met diversiteit een centrale plaats moet krijgen. 

Uit de Diversiteitsbarometer Onderwijs blijkt dat ook leerkrachten zélf vragende partij zijn om meer ondersteuning te krijgen. Ze hebben de tijd en de ruimte nodig om zich te professionaliseren in de omgang met leerlingen van diverse herkomst, leerlingen met een handicap of LGBTI-leerlingen. Dit betekent in eerste instantie dat leerkrachten bewust moeten worden van hun eigen stereotiepe denkbeelden. Vervolgens moeten leerkrachten van bij hun opleiding bewust leren omgaan met de diversiteit in hun klas. Diversiteit mag geen apart onderdeel van de lerarenopleiding zijn, maar een constante doorheen die opleiding. Enkel zo kunnen leerkrachten zonder handelingsverlegenheid en zonder deficit-denken alle leerlingen benaderen. 

De beste garantie voor kwalitatief onderwijs ligt in het opleiden van leerkrachten om inclusief onderwijs waar te maken. Sterker nog, de meeste aanbevelingen die we verder formuleren, zullen pas volledig tot hun recht komen indien alle leerkrachten de nodige competenties kunnen ontwikkelen. Dit vraagt geen aanpassing van het leerplan, wel een aanpassing van de benadering van diversiteit door de lerarenopleiders.

Memorandum 2019

Deze aanbeveling staat in het memorandum van Unia voor de verkiezingen 2019.