De regionalisering van de huurwetgeving in Vlaanderen, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

26 oktober 2015
Actiedomein: Huisvesting
Discriminatiegrond: Alle gronden

Naar aanleiding van de regionalisering van de huurwetgeving heeft het Centrum een reeks aanbevelingen voorgelegd aan de regionale overheden. Zo willen we ertoe bijdragen dat zij de strijd tegen discriminatie op de huisvestingsmarkt in gedachten houden als ze nieuwe regelgeving ontwikkelen.

Hieronder vind je de aanbevelingen die het Centrum heeft gericht aan de regionale overheden in Vlaanderen, Wallonië en Brussel.

Het eerste luik van de nota betreft telkens aanbevelingen die beantwoorden aan de nood aan transparantie in de verhouding tussen de (kandidaat-)huurder en de verhuurder of de vastgoedmakelaar die hem vertegenwoordigt.

Het tweede luik biedt pistes om tegemoet te komen aan de moeilijkheden voor (vermoedelijke) slachtoffers van discriminatie om deze discriminatie te kunnen bewijzen.

Het derde luik herinnert eraan dat de toegang tot huisvesting, en de discriminerende fenomenen die deze toegang belemmeren, sterk beïnvloed worden door de marktvoorwaarden, in het bijzonder wanneer er een tekort aan sociale woningen is.

Daarom zijn bepaalde  reguleringsmaatregelen van de privé huurmarkt hier op hun plaats, ook al houden ze op het eerste zicht minder verband met discriminatie.