De toegankelijkheid voor personen met een handicap van de openbare voorzieningen in de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest

31 juli 2015
Discriminatiegrond: Handicap
Bevoegdheidsniveau: Lokale besturen

In september 2014 is België voor het eerst geëvalueerd door het VN-Comité voor de Rechten van Personen met een Handicap. Naar aanleiding van die evaluatie heeft het Comité zijn slotbemerkingen aan ons land overgemaakt. Daarin wijst het vooral op het belang van maatregelen om de toegang tot de bebouwde omgeving voor iedereen te verbeteren. Het Comité raadt België expliciet aan om een coherente strategie met duidelijke en bindende doelstellingen uit te werken om het bestaande bebouwde kader op korte, middellange en lange termijn beter toegankelijk te maken.

Het Centrum heeft begin 2015 een kwalitatieve studie over de toegankelijkheid van de gemeentehuizen in de 19 gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest gemaakt. Het ontmoette daarbij allerhande partners gemeentelijke ambtenaren, verenigingen van personen met een handicap, toegankelijkheidsexperts, leden van de gewestelijke administratieve diensten en kabinetten en de Vereniging van de Stad en de Gemeenten van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest.

Naar aanleiding van die gesprekken heeft het Centrum vastgesteld dat de toegankelijkheid van de gemeentehuizen sterk verschilt van gemeente tot gemeente. Verschillende factoren verklaren die verschillen: betrokkenheid van het maatschappelijke middenveld, erfgoedkundige beperkingen, politieke prioriteiten van de gemeentelijke mandatarissen,  bewogenheid van de ambtenaren voor de thema's handicap en toegankelijkheid, beschikbaar budget enzovoort. Hoewel het Centrum heeft vastgesteld dat de meeste gemeenten bereid zijn om de toegankelijkheid van hun diensten en voorzieningen te verbeteren, blijken ze hun inspanningen niet altijd even goed te coördineren en aan te sturen.

Nochtans is toegankelijkheid voor heel wat mensen belangrijk. Niet alleen voor personen met een (motorische, visuele, auditieve of verstandelijke) handicap, maar ook voor bejaarden, voor ouders met kinderwagens, voor personen die tijdelijk beperkt mobiel zijn enzovoort. Het is bekend dat maatregelen om de toegankelijkheid voor personen met een handicap te verbeteren (of beter: die oorspronkelijk voor die doelgroep zijn bedoeld), iedereen ten goede komen.

Gelet op de vastgestelde verschillen en om te garanderen dat iedere Brusselaar met een handicap toegang heeft tot gemeentelijke dienstverlening en kan deelnemen aan het politieke en openbare leven in de stad, heeft het Centrum voor de 19 Brusselse gemeenten en voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest een aantal aanbevelingen geformuleerd. Je kan die aanbevelingen op deze pagina downloaden.