De Europese richtlijn goederen en diensten goedkeuren

16 december 2018
Bevoegdheidsniveau: Europese Unie

Unia vraagt de goedkeuring van de Europese richtlijn goederen en diensten die burgers van de lidstaten beter en uitgebreider zou kunnen beschermen tegen discriminatie. Ze vraagt dit al gedurende tien jaar. 

Keur de Europese richtlijn goederen en diensten goed  

Op 2 juli 2008 stelde de Europese Commissie een nieuwe antidiscriminatierichtlijn voor: de richtlijn goederen en diensten. Het was de bedoeling om Europese burgers beter te beschermen tegen discriminatie op grond van leeftijd, een handicap, geloof of overtuiging en seksuele geaardheid op het vlak van sociale bescherming, gezondheidszorg, onderwijs, huisvesting en de toegang tot goederen en diensten in het algemeen. Momenteel is er enkel een Europese richtlijn die op het vlak van werk en beroepsopleidingen voor deze vier discriminatiegronden bescherming biedt, wat ruimschoots onvoldoende is.  

Intussen zijn we tien jaar verder en is deze richtlijn nog steeds niet goedgekeurd. Die goedkeuring zou de lidstaten nochtans dwingen om waar nodig hun wetgeving bij te stellen en om meer bescherming tegen discriminatie te bieden. Hoewel het Belgisch wettelijk kader een van de meest vooruitstrevende is (19 beschermde criteria, ook op het vlak van goederen en diensten), zou de ratificering van deze richtlijn het mogelijk maken om ook op deze vlakken een beroep te doen op het Hof van Justitie van de Europese Unie.  

Memorandum 2019

Deze aanbeveling staat in het memorandum van Unia voor de verkiezingen 2019.