Het recht op redelijke aanpassingen voor ambtenaren met een handicap

30 november 2017
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

Ambtenaren met een handicap of een chronische ziekte ondervinden soms problemen wanneer ze weer aan de slag willen of aan de slag willen blijven. Meer nog: sommige vastbenoemde ambtenaren worden zelfs verplicht op pensioen gesteld wanneer hun ziektedagen opgebruikt zijn, zelfs als ze vinden dat ze nog kunnen werken. 

Jonge ambtenaren die dit meemaken, hebben nog niet veel pensioenrechten opgebouwd. Zij krijgen dus een laag pensioen en lopen het risico in de armoede te belanden. Voor alle ambtenaren in dit geval is het bijzonder moeilijk om na hun verplichte pensionering bij de overheid nog een andere job te vinden.

Unia, het Vlaams Patientenplatform (VPP) en de Ligue des usagers des services (Luss) willen dat het beleid een einde maakt aan deze situatie. Daarom bezorgden we een gezamenlijke aanbeveling aan de ministers van Pensioenen, Volksgezondheid en Ambtenarenzaken van alle beleidsniveau’s in ons land. Wij zien de oorzaak in een gebrek aan redelijke aanpassingen vóór de beslissing tot definitief pensioen valt. De regels rond de tewerkstelling van ambtenaren zijn niet in overeenstemming met het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Daarnaast zien we nog enkele drempels die redelijke aanpassingen voor alle ambtenaren – contractueel of statutair – in de weg staan. Redelijke aanpassingen voor personen met een handicap zijn echter verplicht volgens de antidiscriminatiewetgeving. Alle overheidswerkgevers moeten deze regels correct toepassen, maar in de praktijk blijken er nog veel knelpunten.

Je kan de volledige aanbeveling downloaden op deze pagina.