Informatiebrief aan Vitit Muntarbhorn (VN-expert inzake seksuele oriëntatie en genderidentiteit)

17 juli 2017
Actiedomein: SamenlevingAlle domeinen
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Bevoegdheidsniveau: Internationaal

In september 2016 duidde de Mensenrechtenraad van de Verenigde Naties voor het eerst een onafhankelijk expert aan inzake seksuele oriëntatie en genderidentiteit. De Mensenrechtenraad is het orgaan van de Verenigde Naties dat toeziet op de naleving van de mensenrechtenverdragen. 

Unia, dat bevoegd is voor het criterium seksuele geaardheid, bezorgde de onafhankelijk expert inzake seksuele oriëntatie en genderidentiteit informatie over het Belgische wettelijke kader (en de resterende pijnpunten) inzake seksuele oriëntatie en over de rol en aanbevelingen van Unia.

De eerste onafhankelijke expert, Vitit Muntarbhorn (Thaïland) werd op 1 januari 2018 opgevolgd door Victor Madrigal-Borloz (Costa Rica). 

Je kan de brief van Unia aan Vitit Muntarbhorn downloaden op deze pagina. 

Downloads