Parallel report for the Committee on the Rights of the Child

1 maart 2018
Actiedomein: Alle domeinen
Discriminatiegrond: Alle gronden
Bevoegdheidsniveau: Internationaal

In het kader van de opvolging van het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind, stelden Unia, Myria en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting een gezamenlijk rapport op voor het VN-Comité voor de rechten van het kind. 

De Belgische staat had haar rapport opgeleverd in juli 2017. In dat rapport stonden er meerdere punten die gelinkt kunnen worden aan de bevoegdheden van Unia, waaronder vragen omtrent de gevolgen van de strijd tegen terrorisme, inzake schoolvervoer en over het ongelijke karakter van ons schoolsysteem.

Unia, Myria en het Steunpunt hopen de aandacht van het VN-Comité te vestigen op de vooruitgang, maar ook de bezorgdheden en tekortkomingen in bepaalde aspecten van het Belgische beleid rond de rechten van het kind. 

Je kan het Engelstalige rapport downloaden op deze pagina.