Nieuwkomers ontvangen in de gemeenten

16 december 2018
Discriminatiegrond: Racisme

Unia pleit voor een resoluut inclusieve visie op het onthaal van nieuwkomers. Ze moeten daarom een degelijk statuut krijgen dat hen volledige erkenning en bescherming biedt en dat hun snelle inclusie bevordert in de samenleving die hen opvangt.

Werk aan een inclusieve visie op het onthaal van nieuwkomers in gemeenten  

Unia pleit voor een resoluut inclusieve visie op het onthaal van nieuwkomers. We moeten immers vertrouwen schenken aan iedereen die burger van ons land wil worden. Daarom moeten ze een degelijk statuut krijgen dat hen volledige erkenning en bescherming biedt en dat hun snelle inclusie bevordert in de samenleving die hen opvangt. Unia vraagt de bevoegde ministers om erop toe te zien dat gemeenten meer middelen inzetten voor de opvang van nieuwkomers die op hun grondgebied zijn ingeschreven en hun volledige en transparante informatie bezorgen over hun integratietraject, over de verschillende verblijfsprocedures en over toegang tot de nationaliteit. 

Aangezien het volledig afleggen van het integratietraject in veel gevallen een voorwaarde is om toegang tot de nationaliteit te krijgen, moet dit traject voor alle categorieën buitenlanders toegankelijk zijn, ongeacht hun statuut en hun verblijfsduur in België. Unia verlangt daarbij ook dat buitenlanders geen hogere vergoeding moeten betalen dan Belgen die verblijf- en identiteitskaarten aanvragen. Bij het vaststellen van het bedrag moet rekening worden gehouden met de financiële mogelijkheden en voor onvermogende nieuwkomers moet een vrijstelling gelden. 

We wijzen ook op de noodzaak om:  

  • de procedure voor het gelijkstellen van buitenlandse diploma's te vereenvoudigen en sneller te laten verlopen; 
  • net als vroeger in de drie gewesten terug te grijpen naar een systeem waarbij iedere kandidaat zijn theoretisch en praktisch rijexamen in de taal van zijn keuze kan afleggen.  

Memorandum 2019

Deze aanbeveling staat in het memorandum van Unia voor de verkiezingen 2019.