Rekening houden met diversiteit in de gezondheidszorg

Unia vraagt de gemeenschapsoverheden om opleidingen in transculturele vaardigheden te integreren in opleidingen van alle professionals in de gezondheidszorg.

Houd rekening met de diversiteit van doelgroepen in de gezondheidszorg (patiënten/gebruikers/bewoners) 

Het toegangsbeleid tot de gezondheidszorg moet inclusiever worden en meer oog hebben voor het heterogene karakter van de doelgroepen, voor de meeste kwetsbare groepen en voor gelijke behandeling. Daarom vraagt Unia de gezondheidszorgsector om te gaan voor een individuele en narratieve aanpak en om in de verschillende soorten instellingen (ziekenhuizen, rusthuizen enz.) een zorgaanbod uit te werken dat op alle bevolkingsgroepen is afgestemd, ongeacht hun profiel (herkomst, seksuele geaardheid, soort handicap enz.).

Dit kan gebeuren door te zorgen voor meer interculturele bemiddelaars en/of (gebaren)tolken in de instellingen. Er kan ook gedacht worden aan een systeem dat doven toelaat om per e-mail of via een elektronisch formulier een afspraak te maken. 

De sector van de rusthuizen moet een groter aantal diensten op het vlak van voeding en vrijetijdsbesteding aanbieden. Ze moet ook bijzondere aandacht besteden aan de kwestie van de begeleiding bij levensbeëindiging. Voor de waardigheid van iedereen is het van het allergrootste belang dat ze hierbij rekening houden met het geloof of de overtuiging van de bewoners. 

Evalueer de vervanging van het IZOM-samenwerkingsakkoord in de Duitstalige Gemeenschap

Dankzij het IZOM-samenwerkingsakkoord (Integratie zorg op maat) konden Belgische inwoners uit de provincies Luik en Limburg zich in Duitsland en Nederland laten verzorgen. Ze konden hierbij op soepelere administratieve formaliteiten rekenen. Dit akkoord is op 30 juni 2017 afgelopen. De Duitstalige Gemeenschap heeft intussen een nieuw akkoord afgesloten met als naam de Ostbelgien-Regelung. Dit protocol is echter alleen van toepassing op inwoners van de gemeenten Eupen, Kelmis, Lontzen, Raeren, Amel, Büllingen, Burg-Reuland, Bütgenbach, Sankt-Vith, Malmedy, Weismes, Baelen, Blieberg en Welkenraedt voor raadplegingen in Aken, Bitburg-Prüm en Daun. De burgers worden voortaan echter met meer administratie geconfronteerd en moeten in sommige gevallen het geld voor raadplegingen voorschieten. 

Unia wil dat de precieze gevolgen van het nieuwe akkoord worden geëvalueerd en in het bijzonder de invloed ervan op de toegang van de betrokkenen tot de gezondheidszorg. Men moet erop toezien dat dit nieuwe akkoord de toegang van bepaalde bevolkingsgroepen tot de gezondheidszorg niet belemmert om redenen die te maken hebben met vermogen, sociale afkomst of taal, want dit zijn criteria die door de antidiscriminatiewetgeving worden beschermd. 

Verhoog transculturele vaardigheden bij ondersteunend en verzorgend personeel 

Door klinische culturele vaardigheden aan te leren, verhoogt de kwaliteit van de zorg toegediend aan patiënten van buitenlandse herkomst of met een migratieachtergrond en verkleint het risico op ongelijkheid in de kwaliteit van en de toegang tot de zorg. Dergelijke vaardigheden komen bovendien niet alleen patiënten ten goede. Het verzorgend personeel heeft zo ook de mogelijkheid om stil te staan bij zijn praktijk en om de behandeling van alle patiënten te verbeteren.  

Unia vraagt daarom de gemeenschapsoverheden om opleidingen in transculturele vaardigheden te integreren in opleidingen van alle professionals in de gezondheidszorg.

Bestrijd etnische stratificatie in de welzijns- en gezondheidszorgsector 

Bij laaggekwalificeerde functies (bijv. gezinshelpers, zorgkundigen, huishoudelijke helpers enz.) in de welzijns- en gezondheidszorgsector is er sprake van etnische stratificatie: ze worden meestal door vrouwen van buitenlandse herkomst ingevuld.33 Deze functies worden gekenmerkt door ongunstige sociale dimensies en genieten weinig of geen erkenning. Die situatie illustreert de intersectionaliteitsprocessen binnen onze samenleving waarbij bepaalde mensen gelijktijdig aan meerdere vormen van onderdrukking of discriminatie zijn blootgesteld. 

Unia vraagt de verschillende entiteiten om die discriminatie, waarmee de werkneemsters worden geconfronteerd, te bestrijden en om hun functie te herwaarderen door een betere sociale en financiële erkenning van deze beroepen. Die herwaardering voor deze absoluut noodzakelijke functies, zal de emancipatie van de vrouwen die deze functies invullen, zeker ten goede komen.