Statutaire jobs bij de overheid en nationaliteit : voor een herziening van artikel 10 van de Grondwet

26 augustus 2015
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Racisme
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Het Interfederaal Gelijkekansencentrum heeft aan de heer Koen Geens, minister van Justitie, een aanbeveling bezorgd voor de herziening van artikel 10 van de Belgische Grondwet. Dit artikel voorziet dat de toegang tot statutaire betrekkingen in de overheidssector voorbehouden is aan personen met de Belgische nationaliteit, behoudens uitzonderingen. 

Het Centrum beveelt aan om die regel om te keren: de statutaire betrekkingen zouden toegankelijk moeten worden voor allen, behoudens uitzonderingen zoals bijvoorbeeld voor functies waarin het openbaar gezag wordt uitgeoefend. Zo wordt de gelijkheid tussen Belgen en niet Belgen bevorderd.