Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten

19 december 1966
Actiedomein: Alle domeinen
Bevoegdheidsniveau: Internationaal

Internationaal Verdrag inzake Burgerrechten en Politieke Rechten
New York, 19 december 1966 (Wet van 15.5.81 - BS, 6.VII.1983).