Mensenrechten: werk mee aan de evaluatie van België

Comités van deskundigen van de Verenigde Naties controleren op regelmatige basis of België de mensenrechten respecteert. Het middenveld kan meewerken aan deze evaluaties. Lees hieronder hoe je een steentje kan bijdragen. 

Door de ondertekening van internationale verdragen heeft de Belgische staat zich ertoe verbonden de mensenrechten te respecteren. België moet daarom regelmatig verslag uitbrengen aan de Verenigde Naties over de situatie van deze grondrechten in België.

Het maatschappelijk middenveld wordt ook verzocht en aangemoedigd om aanvullende informatie en alternatieve adviezen te verstrekken.

Dat kan op verschillende manieren:

 • een alternatief rapport schrijven;
 • invloed uitoefenen op de lijst van de te behandelen punten die door de comités van deskundigen aan de Belgische staat worden voorgelegd;
 • de overheid herinneren aan de aanbevelingen van de Verenigde Naties;

Op deze pagina vind je, per comité:

 • de documenten en de rapporten van elke stap in de evaluatie van de laatste cyclus
 • de data voor de volgende cyclus
 • de datum voor de indiening van de alternatieve rapporten en de technische richtlijnen

Samenvattingstabel

Voor meer informatie over de rapportering aan de Verenigde Naties en de mogelijkheden voor NGO’s om hieraan mee te werken, bestaan er specifieke informatiebronnen voor het middenveld op de website van de Verenigde Naties.

Meer informatie over het proces van universele periodieke evaluatie voor NGO’s is beschikbaar op UPR-Info.

Verdrag

Laatste cyclus

Volgende cyclus

Meewerken ?

Periodieke Universele Evaluatie (voor de VN-Mensenrechtenraad) 

Derde cyclus (2016 - 2021)

 1. Nationaal rapport (2021)
 2. Parallelrapport van Unia, Myria en het Steunpunt tot Bbestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2020)
 3. Alternatieve rapporten van de civiele samenleving (2020)
 4. Compilatie van informatie van de Verenigde Naties (2021)
 5. Samenvatting van de communicatie van de stakeholders (2021)
 6. Video van de interactieve dialoog (5 mai 2021)
 7. Verslag van de Werkgroep (met aanbevelingen) (2021)

Vierde cyclus (2021 - 2026) 

Verslaggeving halverwege de cyclus (november 2023) 

Comité voor de rechten van personen met een handicap (CRPD) 

Lees hier alles over het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap.

Mensenrechtencomité (CCPR) 

Zesde cyclus (2016 - 2025)

 1. Lijst van te behandelen punten vóór de redactie van het nationaal rapport (2016)
 2. Nationaal rapport (2018) 
 3. Parallelrapport van Unia, Myria en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2019) 
 4. Alternatieve rapporten van de civiele samenleving (2019)
 5. Analytisch verslag van de constructieve dialoog (deel 1deel 2) (2019)
 6. Slotopmerkingen (2019)
 7. Rapport de la Belgique sur le suivi de recommandations prioritaires (prévu pour le 8 novembre 2021)

Zevende cyclus (2025) 

We plaatsen de data voor het indienen van de alternatieve rapporten op deze pagina.

Comité voor economische, sociale en culturele rechten (CESCR) 

Vijfde cyclus (2018 - 2025)  

 1. Lijst van te behandelen punten vóór de redactie van het verslag (2018)  
 2. Nationaal rapport (2019)  
 3. Parallelverslag van Unia, Myria en het Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2020)   
 4. Alternatieve rapporten van de civiele samenleving (2020) 
 5. Analytisch verslag van de constructieve dialoog (deel 1deel 2) (2020)  
 6. Slotopmerkingen (2020)  
 7. Rapport van België over de opvolging van de prioritaire aanbevelingen (maart 2022)

Zesde cyclus (2025) 

We plaatsen de data voor de indiening van de alternatieve rapporten op deze pagina.

Comité tegen Foltering (CAT) 

Vierde cyclus (2015 - )  

 1. Lijst van te behandelen punten vóór de reactie van het rapport (2015)  
 2. Nationaal rapport (2018)  
 3. Parallelrapport van Unia en Myria (2021)   
 4. Alternatieve rapporten van de civiele samenleving (2021) 
 5. Analytisch verslag van de constructieve dialoog (deel 1deel 2) (2021)  
 6. Slotopmerkingen (2021)  

Comité tegen rassendiscriminatie (CERD) 

Twintigste tot tweeëntwintigste cyclus (2019 - 2024)

 1. Nationaal rapport (2019)  
 2. Parallelrapport van Unia en Myria (2021)   
 3. Alternatieve rapporten van de civiele samenleving (2021) 
 4. Lijst van thema’s (2021)  
 5. Analytisch verslag van de constructieve dialoog (deel 1deel 2) (2021)  
 6. Slotopmerkingen (2021)  
 7. Rapport van België over de opvolging van de prioritaire aanbevelingen (mei 2022)

Drieëntwintigste cyclus (2024) 

We plaatsen de data voor de indiening van de alternatieve rapporten op deze pagina.

Comité voor de rechten van het kind (CRC) 

Vijfde et zesde cyclus (2018 - 2024)  

 1. Nationaal rapport (2018)  
 2. Parallelrapport van Unia, Myria, en Steunpunt tot bestrijding van armoede, bestaansonzekerheid en sociale uitsluiting (2018)   
 3. Alternatieve rapporten van de civiele samenleving (2018) 
 4. Lijst van thema’s (2018)  
 5. Slotopmerkingen (2019)  

Zevende cyclus (2024)  

We plaatsen de data voor de indiening van de alternatieve rapporten op deze pagina.

Comité voor de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen (CEDAW) 

Zevende cyclus (2012 – 2019)  

 1. Nationaal rapport (2012)  
 2. Alternatieve rapporten van de civiele samenleving (2014) 
 3. Lijst van te behandelen punten (2014)  
 4. Analytisch verslag van de constructieve dialoog (deel 1deel 2) (2014)  
 5. Slotopmerkingen (2014) 

Achtste cycle (2019)  

Comité voor de bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijning (CED) 

Lees op de website van de Verenigde Naties alle documenten met betrekking tot dit Verdrag.