Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden

4 november 1950
Bevoegdheidsniveau: Internationaal

Verdrag van 4 november 1950 tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.