Koninklijk besluit van 28 februari 1993 - organiek statuut CGKR

28 februari 1993
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Koninklijk besluit van 28 februari 1993 tot vaststelling van het organiek statuut van het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding
(Belgisch Staatsblad, 02.III.1993) en Gewijzigd bij: KB van 9 februari 1995 (BS, 22.02.95), het KB van 20 mei 1996 (BS, 31.05.96), het KB van 24 augustus 2001 (BS, 20 september 2001) en het KB van 30 april 2007 (BS, 25 juli 2007)

Bijlage Huishoudelijk reglement KB 13/07/2007 (BS, 25 juli 2007) - pdf document

Downloads