Adviezen en aanbevelingen rond bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen (MSM)

23 juni 2023
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Unia publiceerde verschillende adviezen en aanbevelingen over de regels voor plasma- en bloeddonatie voor mannen die seks hebben met mannen (MSM). De update in 2023 sluit aan bij de nieuwe wet die sinds 1 juli 2023 van kracht is en de uitsluitingsperiode van MSM terugbrengt naar 4 maanden.

Advies uit 2023 over bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen

In ons advies van 13 februari 2023 roepen we de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Gelijke Kansen op om een roadmap te ontwikkelen richting het volledig schrappen van MSM als criterium bij bloeddonatie. Een onderdeel daarvan is het ten gronde onderzoeken en ontwikkelen van de begeleidende maatregelen die de Hogegezondheidsraad noodzakelijk acht in overleg met de betrokken actoren.

Advies uit 2021 over bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen

In ons advies van 26 januari 2021 somden we de volgende aanbevelingen op:

  • Onze overheid moet een nog meer grondige evaluatie maken van de meest recente wetenschappelijke en epidemiologische gegevens, en hierbij rekening houden met de wetenschappelijke inzichten in buurlanden als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld mogen homo- en biseksuele mannen bloed geven, net zoals heteroseksuelen. De uitsluitingscriteria moeten daarom worden aangepast en de termijnen moeten binnen een redelijke tijdsspanne worden verkleind of afgeschaft. 
  • In lijn met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vraagt Unia aan de bloedtransfusiecentra om onderling overleg te plegen, gemeenschappelijke definities te hanteren en gedetailleerde gegevens te verstrekken.
  • De Belgische overheid moet snel het arrest van het Grondwettelijk Hof uitvoeren en ervoor zorgen dat ook MSM plasma mogen geven. 

Aanbeveling uit 2017 rond bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen

In onze aanbeveling van 30 augustus 2017 stelden we dat permanente uitsluiting van MSM voor bloeddonatie een discriminatie is op grond van seksuele oriëntatie. De permanente uitsluiting voor MSM vervangen door een tijdelijke uitsluiting van 12 maanden zoals voorzien in de nieuwe regelgeving was voor ons toen geen eindpunt, maar een begin.