Aanbeveling: bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen (MSM)

30 augustus 2017
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Tot voor kort konden MSM geen bloed geven in België. Na een Arrest van het Europees Hof besliste minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De Block om deze permanente uitsluiting onder de loep te nemen. De kamer keurde recent een wet goed die bloeddonatie door MSM toelaat op voorwaarde dat mannen zich 12 maanden lang onthouden van seksuele contacten met andere mannen. 

In dit standpunt toetst Unia deze nieuwe tijdelijke uitsluiting aan de discriminatiewet. Het gaat om een afweging tussen het recht op bescherming van de gezondheid enerzijds en het recht op gelijke behandeling anderzijds. De veiligheid van het bloed moet optimaal zijn, maar om dit te bereiken moet wel de minst uitsluitende maatregel genomen worden.