Aanbeveling: bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen (2021)

21 januari 2021
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid
Bevoegdheidsniveau: Federaal

Ondanks nieuwe wetenschappelijke inzichten blijven mannen die seks hebben met mannen (MSM) nog steeds uitgesloten van plasma- en bloeddonatie. Unia vraagt dat de minister van Volksgezondheid dringend een koninklijk besluit laat goedkeuren zodat de huidige regels proportioneel zijn en in lijn met de jongste wetenschappelijke bevindingen.  

Unia wil graag haar aanbeveling van 30 augustus 2017, als volgt aanvullen: 

  • Onze overheid moet een nog meer grondige evaluatie maken van de meest recente wetenschappelijke en epidemiologische gegevens, en hierbij rekening houden met de wetenschappelijke inzichten in buurlanden als Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. In het Verenigd Koninkrijk bijvoorbeeld mogen homo- en biseksuele mannen bloed geven, net zoals heteroseksuelen. De uitsluitingscriteria moeten daarom worden aangepast en de termijnen moeten binnen een redelijke tijdsspanne worden verkleind of afgeschaft. Tussentijdse evaluaties hebben spijtig genoeg geen nieuwe nuttige informatie opgeleverd.
  • In lijn met het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten (FAGG) vraagt Unia aan de bloedtransfusiecentra om onderling overleg te plegen, gemeenschappelijke definities te hanteren en gedetailleerde gegevens te verstrekken.
  • De Belgische overheid moet snel het arrest van het Grondwettelijk Hof uitvoeren en ervoor zorgen dat ook MSM plasma mogen geven. Voor zover Unia weet, is er geen enkel initiatief van deze aard genomen. Hier ligt een taak voor de nieuwe minister van Volksgezondheid.