Bloeddonatie door mannen die seks hebben met mannen (MSM): na 4 maanden

30 juni 2023
Discriminatiegrond: Seksuele geaardheid

Vanaf 1 juli 2023 mogen mannen die seks hebben met mannen (MSM) na 4 maanden van seksuele onthouding bloed geven. Vroeger was dit 12 maanden. Voor Unia is dit een stap in de goede richting, maar wij vinden dat MSM als uitsluitingscriterium bij bloeddonatie zo snel mogelijk moet verdwijnen.

Geschiedenis

  • Sinds de jaren 80 waren mannen die seks hebben met mannen (MSM) uitgesloten van bloeddonatie.
  • De wet van 11 augustus 2017 bracht een einde aan deze permanente uitsluiting. Sinds dan mochten MSM bloed geven na een periode van seksuele onthouding van 12 maanden. Lees ons standpunt van 2017.
  • Op 10 mei 2022 nam de commissie Gelijke Kansen van de Kamer het ‘Wetsvoorstel tot wijziging van de wet van 5 juli 1994 betreffende bloed en bloedderivaten van menselijke oorsprong wat betreft de uitsluitingscriteria inzake bloeddonatie’ aan. Dit wetsvoorstel brengt de uitsluitingsperiode van MSM terug van 12 naar 4 maanden. De regering kreeg tot 1 juli 2023 de tijd om dit te organiseren. Dit wetsvoorstel werd op 2/6/2022 in de plenaire vergadering van de Kamer goedgekeurd.

Standpunt Unia over bloeddonatie door MSM

Unia vindt dat de categorie MSM als algemeen uitsluitingscriterium zo snel mogelijk moet verdwijnen. De actuele epidemiologische situatie en de huidige wetenschappelijke stand van zaken zijn van die aard dat het hanteren van deze categorie niet langer noodzakelijk is om een hoge veiligheid van bloed voor transfusie te garanderen.

De Hoge Gezondheidsraad stelt dit ook met zoveel woorden in haar advies: "Het risico op hiv-overdracht is in België nu zo klein geworden dat het niet langer gerechtvaardigd lijkt een speciale tijdelijke uitsluiting te rechtvaardigen voor mannelijke donoren die seksuele contacten hebben met mannen."

Unia roept de minister van Volksgezondheid en de staatssecretaris van Gelijke Kansen op om een roadmap te ontwikkelen richting het volledig schrappen van MSM als criterium bij bloeddonatie. Een onderdeel daarvan is het ten gronde onderzoeken en ontwikkelen van de begeleidende maatregelen die de Hoge Gezondheidsraad noodzakelijk acht in overleg met de betrokken actoren. Lees het nieuwe standpunt van Unia.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.

8 februari 2022

Plasma- en bloeddonatie voor mannen die seks hebben met mannen: België hinkt achterop

Het Verenigd Koninkrijk en Frankrijk deden het al, België loopt nog achter met het versoepelen van de regels rond plasma- en bloeddonatie voor mannen die seks hebben met mannen (MSM). Nochtans moest België voor september 2021 werk maken van een nieuwe wetgeving voor plasmadonatie, volgens een arrest van het Grondwettelijk Hof. Unia dringt aan op actie bij de minister van Volksgezondheid, zeker in de huidige context van het wereldwijde plasmatekort.