Kettingmail: ‘Kerkhof in Jette’ / ‘Kerkhof in Merksem’

Deze kettingmail beweert dat moslims zich niet integreren, en steeds verdergaande aanpassingen vragen. Aanleiding voor het ontstaan van deze kettingmail was de beslissing van de gemeenteraad van Jette om een perceel van de gemeentelijke begraafplaats vrij te maken voor moslims en joden.

Inhoud van de kettingmail

NIET TE GELOVEN ! ! ! De gemeente Jette gaat op het gemeentelijk kerkhof, naast de ... bestaande urnenmuur, twee percelen (percelen AS en AT) exclusief inrichten als islamitische percelen. Van aan de Laarbeeklaan zal zuivere grond worden aangevoerd, die gekeurd werd door een imam. Nieuwe grond dus, want de islamitische doden in Jette mogen blijkbaar niet begraven worden in dezelfde grond als diegene waar “ongelovigen” hebben in gelegen, zodat de percelen eerst tot maar liefst drie meter diep dienen afgegraven te worden.

Daarenboven zullen de percelen van de rest van het kerkhof worden afgescheiden door hagen. Vanuit de gemeente wordt steeds de nadruk gelegd op integratie. Door te voorzien in aparte percelen, duidelijk afgeschermd van de percelen van de “ongelovigen” drijft men in tegendeel de segregatie ten top.

Begraafplaatsen waren tot in de 19e eeuw een louter katholieke zaak en niet-katholieken kwamen in het‘verdoemhoekje’ van het kerkhof terecht. Onder druk van de vrijzinnigen werden begraafplaatsen geseculariseerd en hield de apartheid in de dood op te bestaan.

Jette heeft geen ‘multilevensbeschouwelijke’ begraafplaats nodig want al onze begraafplaatsen zijn dat. Dat staat zo in de wet. Het begrip ‘multilevensbeschouwelijk’ wordt misbruikt om precies het tegenovergestelde in te voeren en om de seculiere maatschappij en de scheiding tussen godsdienst en staat weer een stukje verder uit te hollen.

De islam eist altijd meer en meer toegevingen op basisprincipes. Gisteren aparte zwemlessen voor mannen en vrouwen, enkel vrouwelijke artsen voor moslima’s, hoofddoeken in de ambtenarij en de scholen. Vandaag een aparte begraafplaats en apart onderwijs, en wat zal het morgen zijn ???

Ben ik nu racist of enkel bezorgd over de evolutie van de islam ? ... Nochtans is hier MIJN geboorteland ! ! ! Ik maak mij vooral zorgen voor mijn kinderen en kleinkinderen! Jij niet ?

DOORSTUREN AUB

Analyse

(i.s.m. Orbit vzw)

Oorsprong

Waarschijnlijk baseert de kettingmail zich op de publicatie 'Islamisering stopt niet bij de dood' van Dominiek Lootens (lid van het Vlaams Belang), gepubliceerd in het VB-magazine 'Brussels nieuws' (30/03/2012). Dominiek Lootens is sinds 1991 lid van het Vlaams Blok / Vlaams Belang en ook Brussels parlementslid. Hij was in het verleden o.m. gemeenteraadslid in Jette.

Kernboodschap

“Moslims integreren zich niet en vragen steeds verdergaande aanpassingen.”

Analyse

Aanleiding voor het ontstaan van deze kettingmail was de beslissing van de gemeenteraad van Jette om een perceel van de gemeentelijke begraafplaats vrij te maken voor moslims en joden.

Zin of onzin van aparte begraafplaatsen?

De auteur interpreteert het debat omtrent de begraafplaatsen als een gebrek aan integratie en als segregatie vanwege moslims. Hij vergeet daarbij te vermelden dat het in het voorstel van de gemeente Jette eveneens ging om een apart gedeelte voor joodse begraafplaatsen.

Of het al dan niet een goed idee is om per religieuze overtuiging aparte begraafplaatsen te voorzien, mag zeker deel uitmaken van het maatschappelijk debat. Het moet echter gaan om een open debat, waarbij alle betrokken partijen de kans krijgen om hun standpunt naar voren te brengen zonder te verglijden in een stigmatiserend en generaliserend discours. 'Dé moslimgemeenschap' bestaat bijvoorbeeld niet. Net als elke andere religie is het een zeer diverse gemeenschap waarbij er onderlinge verschillen bestaan in de manier waarop er aan het geloof wordt vormgegeven.

De onderliggende boodschap kan anderen aanzetten tot haat

Het Centrum constateert dat er steeds meer kettingmails opduiken die de ontvangers proberen te waarschuwen voor de ‘overrompeling van België’ door moslimgelovigen en voor het verdwijnen van de eigen, Vlaamse en/of Belgische identiteit. Vaak wordt er in deze kettingmails beweerd dat moslims zich niet wensen aan te passen aan onze normen en dat ze alles krijgen wat ze willen. Een herhaaldelijke confrontatie met een dergelijk discours, voedt de (misschien onbewuste) angst van de ontvangers om de eigen identiteit te verliezen. Dit kan resulteren in een vijandigheid tegenover moslimgelovigen.

Conclusie

Breder dan het debat over aparte begraafplaatsen lijkt deze kettingmail vooral te willen inspelen op de angstgevoelens van de burger. Het wakkert de vrees aan van niet-moslimgelovigen ten opzichte van de moslimgemeenschap. Een vrees die zich baseert op een zeer eenzijdige en niet realistische ‘wij-zij’-voorstelling van de realiteit.

Door de polariserende ondertoon draagt deze kettingmail allerminst bij tot een sereen debat over de uitdagingen die de huidige interculturele samenleving met zich mee brengt. Het Centrum raadt haar melders daarom aan om de kettingmail niet door te sturen. Indien gewenst kunnen zij de afzender(s) ervan laten weten dat ze in de toekomst een dergelijk haatdiscours niet meer wensen te ontvangen en hen deze analyse overmaken.

Gediscrimineerd of getuige van discriminatie?

Meld het!