Kettingmail: ‘Wat klopt er niet in Vlaanderen?’

De kettingmail ‘Wat klopt er niet in Vlaanderen’ circuleert al sinds juni 2013. De mail zet twee situaties naast elkaar en wil zo aantonen dat moslims in België positief gediscrimineerd worden.  

De kettingmail

Wat klopt er niet in Vlaanderen!

Nieuw in Antwerpen-Noord, we hebben dit al veel op foto's uit het buitenland gezien, maar deze is vrijdag rond de middag in de Jan Palfijnstraat te hoogte van het nr 25 genomen. Op nog geen 100m van het politiebureau, allemaal aan het bidden op het voetpad, ze hebben er zelfs het voetpad voor afgesloten met 2 fietsen. 

Merksem: Rolstoelpatiënte moet hellend vlak voor huis verwijderen! Als rolstoelpatiënt zelfstandig wonen: het is geen pretje als we het verhaal van de 21-jarige Sofie Deheusch horen. Na een lange zoektocht vond ze een eigen stek in Merksem. Maar de gemeente dreigt ermee haar voor de rechtbank te dagen wegens bouwovertredingen. Het door haar zelf aangebrachte hellend vlak hindert de voetgangers. 

politie treed niet op tegen moslims! maar wel tegen invalide!

Analyse

De kettingmail ‘Wat klopt er niet in Vlaanderen’ is zeker al sinds juni 2013 in omloop. De tekst werd o.a. gepubliceerd op de website van het Vlaams Belang van Schoten en op een aantal fora.

De kettingmail verspreidt de boodschap dat moslims zich niet (willen) aanpassen en dat de politie hen straffeloos laat begaan, terwijl ze wel streng optreden tegen de autochtone bevolking.

Analyse van de twee verhalen uit de kettingmail

1) Het hellend vlak in Merksem

Het verhaal van de rolstoelgebruiker dateert van maart 2005. De gemeente dreigde een rechtszaak tegen haar aan te spannen omdat het hellend vlak de vrije doorgang hinderde. Enkele dagen nadat dat bericht in de pers verscheen, besloot de schepen voor Openbare Werken van Merksem het voetpad op die plaats te verhogen tot de woning van de betrokkene, zodat ze er toch kon blijven wonen. Dit wordt niet vermeld in de kettingmail.

Personen met een handicap kunnen aanspraak maken op redelijke aanpassingen. Unia is tevreden dat de schepen in deze zaak zijn verantwoordelijkheid opnam, al is het jammer dat de situatie eerst op de spits werd gedreven.

2) Biddende moslims op de stoep

De precieze plaats en datum van de foto zijn moeilijk te achterhalen. In de Jan Palfijnstraat bevindt zich op een ander huisnummer wel een moskee, maar de foto kan noch ter hoogte van nr. 25, noch ter hoogte van de moskee genomen zijn. De gevels van de huizen op de foto komen simpelweg niet overeen met die in de Jan Palfijnstraat. Dat kan iedereen trouwens gemakkelijk controleren via Google Streetview.

Aangezien de plaats en de datum van de foto niet bekend zijn, is het onmogelijk om er verdere uitspraken over te doen.

Wat schuilt achter de inhoud van de kettingmail?

Ogenschijnlijk lijken beide situaties op elkaar, het gaat in de twee verhalen over de versperring van een voetpad. Toch gaat het in concreto om twee situaties die zeer weinig met elkaar gemeen hebben (qua tijd, plaats, betrokkenen, …). Door de twee verhalen op deze manier naast elkaar te plaatsen, wordt er valselijk de indruk gewekt dat moslims privileges zouden hebben die de autochtone bevolking niet krijgt.

Conclusie

De kettingmail maakt gebruik van een eenzijdige en vertekende weergave van de realiteit om een sterk polariserende boodschap te brengen. De verontwaardiging die dit verhaal potentieel opwekt bij de lezers, kan leiden tot de ontwikkeling van haatgevoelens ten opzichte van (leden van) de moslimgemeenschap.

Omwille van dit risico, is Unia van mening dat deze mail maar best niet wordt doorgestuurd. Melders kunnen gebruik maken van hun eigen vrije meningsuiting en de afzenders laten weten dat ze in de toekomst dergelijke kettingmails niet meer wensen te ontvangen. Ze kunnen hierbij, indien gewenst, gebruik maken van bovenstaande analyse.

* Deze analyse kwam tot stand in samenwerking met de vzw Orbit (www.orbitvzw.be).