Kettingmail: ‘38 euro / dag’ of ‘Ocharme (die) asielzoekers’

Deze kettingmail verspreidt valse informatie over de financiële steun die asielzoekers in België krijgen.

De kettingmail

38 euro per dag!  Is dit België?
 

38 euro per dag en per asielzoeker geeft men in Bierset  (deelgemeente van Grâce-Hollogne, provincie Luik, met volledig  PS-bestuur).

Of, ... 38 euro x 30 dagen = 1140 euro per persoon, per maand!!! NETTO - en niet belastbaar-voor asielzoekers!!! 

Hoeveel geven jullie, heren ministers, aan ONZE Belgen die sterven van de koude in onze straten??

Vele van onze gepensioneerden hebben veel minder en zij hebben hun hele leven gewerkt!!

Het is echt te zot voor woorden! SCHANDALIG! en hoe lang blijven wij dit nog slikken?!!

En wij zouden moeten langer gaan werken?!!!

Hoelang blijven wij nog "ja" knikken? 
 
Leve de Belgische politici!!!

Dit moet je zeker doorsturen aan je vrienden, bijzonder aan alle gepensioneerden.

Analyse

Deze kettingmail verspreidt valse informatie over de financiële steun die asielzoekers in België krijgen. Kerkwerk Multicultureel Samenleven, één van de partners van Unia in de strijd tegen cyberhate, liet ons weten "dat het cijfer van 38 euro per dag per asielzoeker waarschijnlijk afkomstig is van een persbericht van oktober 2010. Toen verklaarde de staatssecretaris voor Maatschappelijke Integratie Courard dat een opvangplaats voor asielzoekers 38 euro per dag kostte. Maar daarin zit ook de prijs voor de begeleiding (psychologisch en medisch) van de asielzoekers én drie maaltijden per dag. (Bron: Het Laatste Nieuws, 27 oktober 2013). De 38 euro uit de kettingmail is dus geen zakgeld dat de asielzoeker zelf in handen krijgt. De vergelijking met een gepensioneerde gaat daarom niet op."

Asielzoekers of kandidaat-vluchtelingen zijn mensen die zeggen dat zij in hun land van herkomst vervolgd worden, of die uit een land komen waar een gewapend conflict aan de gang is. Hun recht op opvang ligt vast in de Belgische en Europese regelgeving.

In België bestaat er voor Belgen en bepaalde vreemdelingen ook een recht op sociale bijstand (bijvoorbeeld een leefloon) als zij dat nodig hebben om een menswaardig leven te kunnen leiden. Asielzoekers hebben uiteraard ook recht op een menswaardig leven, maar ze krijgen in principe geen financiële steun. Gedurende hun asielprocedure is hun recht op maatschappelijke dienstverlening beperkt tot materiële opvang in een opvangstructuur: bed, bad, brood. Hoewel de asielzoekers zelf geen financiële steun krijgen, kost ook de organisatie van materiële opvang geld aan de Belgische staat.

Tot slot: de problematiek van gepensioneerden die door een te laag pensioen dreigen af te glijden in de armoede verdient zonder twijfel de nodige aandacht, maar dat staat los van de uitdagingen die de asielwetgeving met zich meebrengt.

Conclusie

Omdat de inhoud van deze kettingmail niet overeenkomt met de werkelijkheid en er een polariserende haatboodschap in verscholen zit, raadt Unia aan om hem niet door te sturen. Je kan de afzender(s) altijd laten weten dat je zulke haatboodschappen niet meer wilt ontvangen. Je kan je antwoord ook staven met deze analyse.