Kettingmail: ‘Awel santé, OCMW’ / ‘Dienstencheques’

De kettingmail 'awel santé, OCMW' (ook verspreid onder de titel 'dienstencheques' of 'brief van Marc Eggermont') kent een zeer populistisch discours. Het brengt een stigmatiserend en eenzijdig verhaal, dat moeilijk op waarheid te controleren is. 

De kettingmail

Dag allemaal, Ik ben zaakvoeder van een dienstencheques bedrijf en stel momenteel al 16 mensen tewerk. De helft ervan zijn allochtonen. Ze komen uit verschillende landen, zoals Turkije, Bulgarije, Joegoslavië, enz. Onze allochtone mensen kennen Nederlands, althans genoeg om zich verstaanbaar te maken....

Gisteren komt een Belgische vrouw met een koppel uit Joegoslavië binnen. Ze stellen zich voor en vragen of ik geen werk heb voor de Joegoslavische vrouw. Natuurlijk, in onze sector zijn er te kort, dus we beginnen een sollicitatiegesprek. Blijkt dat het koppel al 10 jaar in België woont en leeft van het OCMW. Onlangs heeft de Belgische staat een verblijfsvergunning uitgereikt voor 5 jaar, met dien verstande dat ze beiden een vaste job moeten zoeken en zich volledig moeten aanpassen, dus ook Nederlands leren.

Wanneer ik persoonlijke vragen willen stellen aan de vrouw is het de man die antwoordt en mij duidelijk maakt dat zijn vrouw geen Nederlands kent. Ik zeg: geen probleem als ze hier wil werken, maar vanaf september laat ze zich inschrijven bij het Lichtpunt (school voor allochtonen die Nederlands willen leren => afdeling VDAB in de Kongostraat gent). Dat blijkt een zwaar punt voor hem. Zijn vrouw is al 43 jaar en nu nog naar school om Nederlands te leren ?...Neen, dat kan ze niet aan, want als ze te veel leest en zich te veel concentreert krijgt ze hoofdpijn.

Oei, wat nu? Dus zeg ik dat het jammer is, maar dat dit de voorwaarden zijn om hier werken. Wanneer ik hem vraag wat ze beiden in die 10 jaar hebben gedaan, zegt hij fier: “Werken in zwart meneer, veel beter en geen belasting betalen.” “O ja? En wat deden jullie zoal in het zwart?” “Klusjes en in de bouw. Ik ben plakker van binnenmuren.” “En mevrouw?” “Kuisen bij 4 madammekes, telkens 4 uren aan 9 € per uur, ik werk aan 12 € per uur. Geen werk voor mij in zwart?” (Mevrouw ontvangt als loon: 16u x 9 € = 144 € x 4 weken = 576 € per maand BOVENOP HAAR OCMW STEUN !) Ik zeg: “Wij werken hier officieel en betalen belastingen zoals iedereen.” “OK” zegt de man. “U hebben dus geen werk voor mijn vrouw?” “Ik heb wel werk voor haar, maar dan moet ze wel Nederlands leren.” “Neen, dan mijn vrouw verder werken in zwart bij die 4 madammekes.”

Wanneer ze vertrekken ben ik toch nieuwsgierig met welke auto zij zich verplaatsen... Dom toch van mij !... Jullie mogen één keer raden. Jawel, een Mercedes 220 CDI !!! Zijn wij nu werkelijk zo dom of wat is dat hier?

* Dat mensen nog 9 € in het zwart betalen met alle risico’s er bovenop ? (Met een dienstencheque van 7,50 € en 2,25 € belasting heb je netto 5,25 € per uur.)

* Geeft het OCMW zomaar steun, 10 jaar lang, zonder enige controle?

* Worden de verblijfsvergunningen zomaar afgegeven aan buitenlanders die geen woord Nederlands kennen?

* Wat na die 5 jaar, als het koppel nog geen echt werk heeft en mevrouw nog geen Nederlands kent?

* Ik ken een allochtone vrouw die hier al meer dan 5 jaar woont met haar 3 kinderen, perfect Nederlands spreekt en schrijft, maar nog geen werkkaart kan bemachtigen. Die vrouw wil officieel werken en krijgt niks, ook geen OCMW steun. Ik heb de papieren op mijn bureau liggen. Ze werkt 40 uren aan 8 € per uur in het zwart. Haar maandelijks inkomen => 1280 €). MOET ER NOG ZAND ZIJN ?! Hoog tijd om toch eens een deftig woordje te praten met OCMW’s en ministeries !... Of ze iets gaan doen aan zulke praktijken?... Of betalen we allemaal verder braaf onze belastingen zonder iets te ondernemen?

Ik denk niet dat dit de enige gevallen zijn. Zo zijn er in België zeker nog veel meer. Ga nu vlug verder werken. Misschien komt er straks nog een asielzoeker om steun. We moeten die man en zijn gezin toch een boterham met beleg, een huisje, zakgeld en een Mercedes Terrell geven zeker... Wie weet kan hij morgen al ergens in het zwart gaan werken, als het hem past natuurlijk !?... Ze mogen niet op straat leven. Dat zou nu pas jammer zijn terwijl wij aan het zweten zijn. Zwetende groeten en dank aan alle OCMW’s en instanties voor hun steun aan deze mensen.

Met vriendelijke groeten,

Hendrik Consciencestraat 15 B - 9820 Merelbeke Telefoon: +32 475 360 365 Fax: +32 9 330 03 76 E-Mail: mailto:

Zoveel mogelijk doorsturen!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Analyse

Oorsprong

De kettingmail 'awel santé, OCMW' (ook verspreid onder de titel 'dienstencheques' of 'brief van Marc Eggermont') kent een zeer populistisch discours. Het brengt een stigmatiserend en eenzijdig verhaal, dat moeilijk op waarheid te controleren is. De kettingmail probeert aan legitimiteit te winnen door te starten met de mededeling 'ik ben zaakvoerder van een dienstenchequesbedrijf'. Deze zogenaamd persoonlijke getuigenis, gekoppeld aan de automatische handtekening onder aan de kettingmail, vergroot het vertrouwen van de lezers met betrekking tot de geloofwaardigheid ervan. Er zijn indicaties die erop wijzen dat de heer Marc Eggermont (ex-voorzitter en lid van LDD Merelbeke) de auteur van de kettingmail zou zijn.

In de meeste versies van de kettingmail staat zijn naam duidelijk vermeld. Het Centrum (nu Unia) heeft de heer Eggermont in het verleden gecontacteerd en hem gewezen op zijn recht om frustraties over maatschappelijke wantoestanden en ongenoegen te uiten, maar ook op het feit dat wij de zeer populistische gevolgtrekkingen uit de feiten sterk betreuren. De betrokkene heeft nooit op onze brief gereageerd. We kunnen dus noch bevestigen, noch ontkennen dat het bewuste verhaal zich baseert op waargebeurde feiten.

Inhoudsanalyse

Unia wil de ontvangers van deze brief bewust maken van de populistische ondertoon van de e-mail en van de manier waarop het discours bijdraagt aan een (verdere) polarisering van de samenleving.

De kettingmail maakt een duidelijke opsplitsing tussen WIJ (de hardwerkende, autochtone bevolking) en ZIJ (de allochtone bevolking die profiteert en het niet zo nauw neemt met de wetgeving van het land).

De mail speelt sterk in op het identiteitsgevoel van de lezers en wekt de indruk dat mensen van een andere origine hier onmiddellijk rechten krijgen (soms meer dan de ‘autochtone’ bevolking), zonder dat ze daarvoor ook bepaalde plichten moeten naleven. De auteur stelt bv. dat ‘het ocmw zomaar steun geeft’ en de staat ‘zomaar een verblijfsvergunning af geeft’. Terwijl de ‘autochtone bevolking’ braaf blijft werken en belastingen betalen, genieten de ‘allochtonen’ dus hier van alle voordelen van onze verzorgingsstaat.

Het vereist niet veel opzoekingswerk om dit populistisch discours te doorprikken. De wetgeving omtrent leefloon en verblijfsvergunningen is immers duidelijk wat betreft de rechten én plichten van gerechtigden. Toch zal een onoplettende lezer snel verontwaardigd zijn. Verontwaardiging is een sterke emotie die kan leiden tot haat, discriminatie en potentieel zelfs tot geweld tegenover de groep die het voorwerp ervan uitmaakt.

Conclusie

Unia meent dat deze kettingmail anderen mogelijks kan aanzetten tot haat ten opzichte van personen met een andere origine. We raden onze melders daarom aan om de kettingmail niet verder door te sturen.

Krijg je deze e-mail? Dan kan je de afzender(s) laten weten dat je een dergelijk haatdiscours niet meer wenst te ontvangen. Je kan hen ook deze analyse doorsturen.