Kettingmail: ‘Burgemeester van Antibes (Frankrijk) durft’

De kettingmail 'Burgemeester van Antibes (Frankrijk) durft' werd geschreven door Jean-Patrick Grumberg. Hij schreef ook andere artikels die tegen de islam of immigratie gekant zijn. 

De kettingmail (fragment)

Er zijn nog burgemeesters en bestuurders die durven zeggen waar het op staat! Lees de verklarende brief van het stadsbestuur van Antibes (Frankrijk) aan de moslimgemeenschap, die de schrapping van varkensvlees in de schoolrefters eist. Onderwerp: Het bestuur van Antibes in Frankrijk heeft het over MULTICULTURALITEIT.  (Vertaling van de Franse tekst zonder eigen commentaar of standpunt. De originele Franse tekst vind je onderaan).

Gemeentebestuur van Antibes

Onderwerp: Jean Léonetti. Steun voor Jean Léonetti, burgemeester van Antibes. Hij weigert varkensvlees te schrappen in de stedelijke scholen.Datum 25 januari 2013.

Ouders van moslimleerlingen vragen de schrapping van varkensvlees in de refters van de scholen van Antibes. De burgemeester heeft categoriek geweigerd en het stadsbestuur heeft een verklarende brief gestuurd naar alle ouders.

Opdat de moslims zouden begrijpen dat ze zich dienen aan te passen aan Frankrijk, zijn gebruiken, zijn tradities, aan zijn levenswijze omdat ze zelf gekozen hebben om te migreren naar hier.Opdat de moslims zouden begrijpen dat ze zich moeten integreren en beseffen dat ze in Frankrijk wonen.

Opdat de moslims zouden begrijpen dat het aan hen is om hun levenswijze aan te passen en niet aan de Fransen die hen grootmoedig ontvangen hebben.

Opdat ze zouden begrijpen dat de Fransen géén vreemdelingenhaters of racisten zijn. Dat ze vóór de moslims al ontelbare migranten verwelkomd hebben. (terwijl het tegengestelde niet waar is: moslims aanvaarden geen vreemdelingen in hun landen.)

Dat de Fransen niet meer dan andere volkeren bereid zijn af te zien van hun identiteit, hun cultuur. Ondanks de laffe aantijgingen van de zogenaamde internationalisten. En, hoewel Frankrijk een traditie van onthaal heeft, is het niet aan Aurélie Filipetti (*) en het linkse establishment is wie het vreemdelingenbeleid bepaalt maar aan het Franse volk in zijn totaliteit.

Analyse

Oorsprong van deze kettingmail: Frankrijk, 25 januari 2013, Jean-Patrick Grumberg

Boodschap: moslims moeten zich aanpassen aan de Franse cultuur, ze moeten zich integreren.

Commentaar van Unia, in samenwerking met Orbit:

De tekst in deze e-mail werd geschreven door Jean-Patrick Grumberg. Hij schreef ook andere artikels die tegen de islam of immigratie gekant zijn. De website waarop hij publiceert, definieert zichzelf als 'Franstalig, christelijk, neo-conservatief en pro-Israël'.

De feiten

Op 23 januari 2013 besliste de burgemeester van Antibes, Jean Léonetti (UMP), niet in te gaan op de vraag van ouders om geen varkensvlees meer aan te bieden in de scholen, omdat dat volgens hem strijdig was met de scheiding van kerk en staat. Die vraag kwam ook van vegetarische ouders - niet alleen van moslimouders, zoals Grumberg stelt.

Op de beslissing van Léonetti kwam ook reactie vanwege de lokale verkozenen van de lijst PS-Les Verts. Zij stellen de feiten enigszins anders voor: begin 2013 zou een rondzendbrief de aanwezigheid van varkensvlees in de maaltijden van de kleuterscholen in Antibes verplicht hebben. Ze vinden dit niet kunnen.

Een blik op het schoolreglement van de publieke scholen van Antibes leert ons dat alle kinderen van het kleuter- en lager onderwijs dezelfde maaltijd krijgen, om de gelijkwaardige toegang tot de refters en de scheiding van kerk en staat te respecteren.

De tekst

Aurélie Filippetti, van wie in de tekst sprake is, is een Franse politica. Tot 2006 was ze aangesloten bij Les Verts, sindsdien bij de PS. Ze was minister van Milieu in 2001-2002, sinds 2012 is ze minister van Communicatie en Cultuur.

De auteur vertrekt van de superioriteit van zijn eigen cultuur: het is beter in Frankrijk omdat er onder andere in de eetzalen varkensvlees wordt aangeboden. De scheiding van kerk en staat, met andere woorden, is gegarandeerd.

De auteur maakt een simplistische analyse van migratie: moslims hebben ervoor gekozen naar Frankrijk gekomen zijn omdat het er beter is. Ze moeten zich dus maar aanpassen, op alle gebieden, of elders gaan leven. Hij houdt er geen rekening mee dat mensen met een migratiegeschiedenis een eigen culturele achtergrond hebben, die ze niet zomaar kunnen afschudden. Het is ook simplistisch om migratie als een keuze voor te stellen. Mensen migreren niet zomaar; migratie heeft oorzaken. Voorts zijn vele Europese moslims (klein)kinderen van mensen die geïmmigreerd zijn - ze zijn dus niet zélf gemigreerd.

Men kan zich ook afvragen waarop de auteur zijn stelling baseert dat 'moslims geen vreemdelingen in hun landen aanvaarden'.

De auteur gebruikt veel veralgemeningen. Hij beschouwt de moslims als een monolithisch blok, terwijl dé moslimgemeenschap niet bestaat. Hij gebruikt ook wij/zij-tegenstellingen: wij, de Fransen; 'zij', de moslims.

Conclusie

Dat alles maakt dat u deze kettingmail maar beter niet doorstuurt. De polariserende en stigmatiserende taal is niet bevorderlijk om het debat over het thema in kwestie te voeren.

Bovendien zijn er enerzijds ook heel wat moslims die niet meer als migrant te bestempelen zijn. Anderzijds zijn er ook ook moslims van Franse origine. De kettingmail versterkt de onterechte gedachte dat alle moslims vreemdelingen zijn.

Ontving je deze kettingmail? Dan kan je de verzender altijd laten weten dat je dit soort mails niet meer wenst te ontvangen, en hem of haar deze analyse doorsturen.