Kettingmail: ‘Dit kan zomaar in België’

Deze kettingmail bevat een foto van een woonhuis met een Maserati op de voorgrond. Volgens de opsteller behoort de auto toe aan een Roma-gezin uit Tielrode. De inhoud van de mail is echter onjuist: zowel de bewoners van het huis als het OCMW worden er onterecht in vernoemd. 

De kettingmail

Zeer recent!

Deze auto ( Maserati Quatroporte supersport / GT S ) is gloednieuw, zo een "speeltje", kost dus tussen de 135.000 euro en de 150.000 euro, en behoort toe aan een "arme" familie van Roma zigeuners in Tielrode. Ze wonen er in een huis, dat is toegewezen via het O.C.M.W !!! De Familie leeft ook van het O.C.M.W en allerlei bijstand & ze hebben zelfs een sociaal abonnement voor de bus!!!!

GA JIJ MAAR WERKEN EN VOOR ALLES EN NOG WAT AFDRAGEN en vraag je vooràl NIET af voor wie je je zit af te draaien de hele dag ... !!!!!

Analyse

Oorsprong van deze kettingmail

België, 2012.

Boodschap

Een Roma-gezin krijgt alles ‘zomaar’ terwijl ‘wij’ hard moeten werken.

De feiten

Unia ontving diverse meldingen over deze kettingmail. Hij bevat een foto van een woonhuis met een Maserati op de voorgrond; volgens de opsteller behoort de auto toe aan een Roma-gezin uit Tielrode. Dat gezin woont in een huis dat door het OCMW zou zijn toegewezen.

Om de inhoud van de mail te verifiëren, hebben we contact opgenomen met de gemeente Tielrode (Temse). Die verwees ons door naar het OCMW van Temse.

Daar kregen we te horen dat de inhoud van de mail vals is. Het OCMW werd een jaar geleden al overstelpt met vragen over de mail, waarop de toenmalige OCMW-voorzitter er een algemeen antwoord op formuleerde. Dat is intussen aan tientallen melders bij de stad Temse overgemaakt; we geven het hier mee:

Wie zegt dat deze mensen in een huis wonen dat ter beschikking wordt gesteld door het OCMW? Wie zegt dat deze mensen van het OCMW leven? Wie zegt dat deze auto toebehoort aan deze mensen?

Dit hou je inderdaad niet voor mogelijk. Als morgen een Ferrari voor jouw deur (van weet ik veel wie!) staat en eender wie een foto hiervan neemt en dit naar Jan en Alleman doorstuurt met de vraag of je fraudeert en waar je het geld haalt om deze Ferrari aan te kopen en er dan nog bij zegt dat je (ook al is dit niet het geval) leeft van het OCMW. Dit hou je inderdaad niet voor mogelijk !!!! Het zal je maar overkomen. Ik wens dit jou (en ook deze mensen die dit momenteel moeten ondergaan) alvast niet toe.

Omdat de inhoud van de mail onjuist is en zowel de bewoners van het huis als het OCMW er onterecht in vernoemd worden, heeft het OCMW van Temse een klacht tegen onbekenden ingediend bij de politie. 

Conclusie

Unia concludeert dat de kettingmail mogelijk aanzet tot haat, geweld of discriminatie tegen individuen of leden van de Roma-gemeenschap. We raden aan om deze analyse over te maken aan verspreiders van de kettingmail, die stereotiepe reacties en stigmatisering alleen maar in de hand werken.

Naar aanleiding van de Internationale Romadag 2013 heeft Unia er al op gewezen dat Roma in ons land geregeld slachtoffer zijn van discriminatie, en dat ze worden uitgesloten van een volwaardige participatie aan het maatschappelijk leven.