Kettingmail: ‘Souvenir’ of ‘Sébastien Vilar Rodrigez’

Deze kettingmail beweert dat de lessen over de holocaust uit het lesaanbod in Groot-Brittannië zijn geschrapt omdat dit de moslimleerlingen zou kwetsen. Daarmee verspreidt de auteur foutieve informatie die gericht is tegen één bepaalde groep, namelijk moslims.

De kettingmail

Unia ontving een (Franstalige) kettingmail met de boodschap dat de lessen over de holocaust voor het middelbaar onderwijs onder druk van extreme islamgroeperingen geschrapt zijn uit het lesaanbod in Groot-Brittannië omdat dit de moslimleerlingen zou kwetsen. Men stelt ook dat moslims het bestaan van de Shoah ontkennen. De auteur grijpt dit aan om te spreken van een  “naderende catastrofe” en roept op om zich er niet aan te “onderwerpen”. Via de kettingmail wil hij/zij 40 miljoen mensen in de hele wereld bereiken,   om de slachtoffers van de Shoah te herinneren. De auteur roept de lezer op om zich “bij ons te voegen en deel te nemen aan de ketting van herinnering, te helpen aan de wereldwijde verspreiding ervan.” In bijlage is een PowerPoint-presentatie toegevoegd. Je hoort een liedje van Jean Ferrat – ‘Nuit et Brouillard’ – over de slachtoffers van de Holocaust. Je ziet foto’s uit WO II, foto’s van transport van gevangenen, van het concentratiekamp van Auschwitz, van mensen op de vlucht, ... met onderaan de tekst van het liedje.

Analyse

Klopt de inhoud van de kettingmail?

Na het ontvangen van deze e-mail nam Unia contact op met de Britse ambassade in België die ons bevestigde dat de informatie gebaseerd is op leugens. Onderwijs over de Holocaust is in Groot-Brittannië sinds 1991 verplicht voor alle leerlingen van elf tot en met veertien jaar en dat blijft zo. Ook na die leeftijd krijgen leerlingen er les over, bijvoorbeeld in vakken als geschiedenis, Engels of burgerschap.

De Britse overheid investeert veel in het holocaustonderwijs: elk jaar kunnen per school 2 leerlingen (16-18 jaar) het concentratiekamp Auschwitz-Birkenau bezoeken, er is een vaste tentoonstelling in het Imperial War Museum, in de lerarenopleidingen besteedt men er aandacht aan, enz. De boodschap dat moslims in Groot-Brittannië aan de basis zouden liggen van het verdwijnen van het lessenpakket over de holocaust berust dus volledig op leugens.

Wat is de eigenlijke bedoeling van de auteur van de kettingmail?

De auteur verspreidt foutieve informatie die gericht is tegen één bepaalde groep, namelijk moslims. Hij stelt daarin dat moslims de Shoah ontkennen en dat de Britse regering hen een speciale behandeling geeft om te voorkomen dat die bevolkingsgroep zich gekwetst zou voelen. Bovendien schept de auteur een sfeer van dreiging en oorlog (“naderende catastrofe”, “niet onderwerpen”). Tevens werd in de mail gevraagd deze boodschap aan minstens 40 miljoen mensen in de wereld rond te sturen als teken van verzet tegen de bedreiging van de Westerse waarden door de islam.

Conclusie

Unia concludeert dat de auteur van deze kettingmail - onder het mom van herdenking van de Holocaustslachtoffers - enkel de bedoeling heeft om zoveel mogelijk mensen (“40 miljoen wereldwijd”) aan te zetten tot haat tegen moslims. We raden onze melders daarom aan om de kettingmail niet verder door te sturen.

Krijg je deze e-mail? Dan kan je de afzender(s) laten weten dat je een dergelijk haatdiscours niet meer wenst te ontvangen. Je kan hen ook deze analyse doorsturen.