Wat doet Unia tegen haatberichten?

Vrijheid van meningsuiting is erg belangrijk in een democratie. Toch zijn er grenzen aan vrije meningsuiting. Als je een boodschap verspreidt met de bedoeling anderen aan te sporen tot haat, geweld of discriminatie, is dit strafbaar. Bij Unia bestrijden we haatberichten voor de discriminatiegronden waarvoor we bevoegd zijn. Dit doen we op verschillende manieren.   

We werken samen met sociale mediabedrijven en moderatoren

Unia werkt samen met Facebook en Twitter om haatberichten aan te pakken. Zowel Facebook als Twitter kijken bij meldingen in de eerste instantie naar hun eigen gebruikersvoorwaarden. Daarnaast moeten ze echter ook rekening houden met de nationale wetgeving.

Zo spraken we met Facebook af dat strafbare publicaties binnen de 24 uur na een melding verwijderd worden. Gebeurt dit niet? Dan neemt Unia contact op met Facebook om na te gaan waarom dat niet gebeurde. Ook als er strafbare uitlatingen online blijven staan op Twitter, kan Unia Twitter rechtstreeks aanspreken.

Tot slot kan Unia er bij moderatoren van onlinefora op aandringen om strafbare uitlatingen te verwijderen. We geven hen advies en tips, zodat ze het forum op een correcte manier kunnen modereren.  

We ondersteunen slachtoffers van haatberichten en haatcampagnes

Mensen die het slachtoffer zijn van haatberichten kunnen bij Unia terecht voor ondersteuning. We stellen samen een dossier op en evalueren welke stappen mogelijk zijn.

Maar ook als je niet rechtstreeks het slachtoffer bent, kan je haatberichten bij ons melden. Hou er wel rekening mee dat Unia alleen bevoegd is voor uitlatingen waarvan de auteur en/of het medium zich in België bevinden. We raden je aan om telkens een link en een printscreen van het bericht door te sturen. Hier kan je een melding doen.

Welke uitlatingen zijn strafbaar?

Juridisch gezien zijn de meeste uitlatingen die aan Unia worden gemeld niet strafbaar omdat ze onder de vrijheid van meningsuiting vallen, ook al kunnen ze kwetsen, choqueren of verontrusten.

Wanneer is een uitspraak wél strafbaar?

Hoe reageert Unia op een melding?

In de eerste instantie streven we bij Unia naar een verwijdering van de haatboodschap. Op die manier krijgt de haatspreker het signaal dat zijn uitlatingen niet zijn toegestaan en kan de haatboodschap niet verder verspreid worden.

Unia overweegt alleen in uitzonderlijke omstandigheden gerechtelijke stappen te ondernemen. Voorbeelden:

  • Een groep organiseert zich met de bedoeling om haat en discriminatoir gedachtengoed te verspreiden.
  • Een persoon of groep spoort anderen herhaaldelijk aan tot haat of discriminatie. 

Ook wanneer iemand herhaaldelijk haatberichten verspreidt, niet ingaat op onze dialoog en bewust de wet overtreedt, kan Unia beslissen om naar de rechtbank te stappen.  

Volg ons op onze sociale media