10 jaar na de Verklaring van Berlijn: ‘Tijd voor dialoog en respect’

7 november 2014
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

9 november, Internationale Dag tegen Fascisme en Antisemitisme

Op zaterdag 24 mei 2014 eiste de schietpartij in het Joods Museum van België vier mensenlevens: voor het eerst sinds lang doodde het antisemitisme opnieuw in ons land; een gebeurtenis die tot verontwaardiging en verdriet leidde in binnen- en buitenland. De voorbije zomer, tijdens de opflakkering van geweld in het Midden-Oosten, ontving het Interfederaal Gelijkekansencentrum meldingen van discriminatie tegenover de Joodse bevolking en riep het meermaals op tot dialoog en respect.

‘Tien jaar na de Verklaring van Berlijn, waarmee de leden van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa een dam wilden opwerpen tegen het heroplevende antisemitisme, blijven antisemitische haatboodschappen en haatmisdrijven aan de orde van de dag. We merken ook een verandering op in de aard van de feiten die ons gemeld worden: het gaat ook over directe discriminatie van Joden.’ Dat zegt Jozef De Witte, directeur van het Centrum, aan de vooravond van de Internationale Dag tegen Fascisme en Antisemitisme, waarop we de Kristallnacht van 9 op 10 november 1938 herdenken.

Het Centrum benadrukt dat haatboodschappen en haatmisdrijven onze hele samenleving raken. De Witte: ‘Een delict of een misdrijf uit haat, misprijzen of vijandigheid is niet alleen traumatiserend voor het slachtoffer en zijn omgeving, het maakt de groep waartoe het slachtoffer behoort ook angstig en onzeker. Het houdt, met andere woorden, een gevaar in voor de democratie en de samenleving in haar geheel. Die mag niet aanvaarden dat wie dan ook het slachtoffer is van pesterijen, geweld of erger vanwege een onderdeel van zijn identiteit.’

Op 18 juli riepen vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap en de moslimgemeenschap samen op om de respectvolle relaties tussen de leden van alle religieuze en filosofische gemeenschappen in België in stand te houden. De Witte: ‘Het Centrum blijft die boodschap onverminderd ondersteunen, en nodigt alle betrokkenen en alle gezagsdragers in ons land uit om ze te blijven herhalen. Zodat de tiende verjaardag van de Verklaring van Berlijn werkelijk in het teken kan staan van dialoog en respect.’

Vergelijkbare artikels

12 januari 2024

Update over discriminatie van ex-gelovigen door Jehovah’s Getuigen

Een geloofsgemeenschap mag afvallige leden nooit aan een ‘uitsluitingsbeleid’ onderwerpen, vaak met erg schadelijke gevolgen voor de familiebanden van de betrokken mensen. De rechtbank van eerste aanleg in Gent heeft vandaag in dit verband de vzw Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen veroordeeld tot een geldboete van 12.000 euro voor het aanzetten tot discriminatie en haat tegen ex-leden.