Update over discriminatie van ex-gelovigen door Jehovah’s Getuigen

12 januari 2024
Actiedomein: Samenleving
Discriminatiegrond: Geloof of levensbeschouwing

Een geloofsgemeenschap mag afvallige leden nooit aan een ‘uitsluitingsbeleid’ onderwerpen, vaak met erg schadelijke gevolgen voor de familiebanden van de betrokken mensen. Dat was wat de rechtbank van eerste aanleg in Gent oordeelde in 2021. De vzw Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen werd veroordeeld tot een geldboete van 96.000 euro voor het aanzetten tot discriminatie en haat tegen ex-leden. In 2022 oordeelde het hof van beroep in Gent dat het niet bewezen is dat de vzw aanzet tot discriminatie. Tegen dat arrest werd cassatieberoep aangetekend. In een arrest van 19 december 2023 verwierp het Hof van Cassatie het cassatieberoep.

  Uitspraak van de correctionele rechtbank in 2021

  De uitspraak was een primeur in 2021. Het was de eerste keer dat deze vzw strafrechtelijk wordt veroordeeld. Niet zozeer de sanctie, maar de erkenning van de wanpraktijken van de vzw is in deze zaak van belang. De vzw viseert een bepaalde groep en individuele personen die ze sociaal compleet isoleert en psychologisch zwaar beschadigt. 

  De vzw Christelijke Gemeente van Jehovah’s Getuigen voerde een uitsluitingsbeleid ten aanzien van personen die de geloofsgemeenschap hadden verlaten. Deze gang van zaken had bijzonder negatieve gevolgen voor de betrokken personen. De bal ging aan het rollen in 2015. Unia diende een eenvoudige klacht in bij het Parket Oost-Vlaanderen, afdeling Gent, en ondersteunde 16 individuele slachtoffers die zich in dit dossier in eigen naam burgerlijke partij stelden.   

  Update 7 juni 2022 

  De vzw Christelijke gemeenschap van Jehovah’s Getuigen ging in beroep tegen de uitspraak van de correctionele rechtbank in Gent. Het hof van beroep in Gent oordeelde dat het niet bewezen is dat de vzw aanzet tot discriminatie.  

  Tegen het arrest van het hof van beroep in Gent van 7 juni 2022 werd cassatieberoep aangetekend.

  Update 19 december 2023

  In een arrest van 19 december 2023 verwierp het Hof van Cassatie het cassatieberoep.