Wat als… Sinterklaas dit jaar niet kwam?

3 december 2013
Discriminatiegrond: Handicap

'Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding heeft een melding ontvangen van Sinterklaas: ‘Ik kan dit jaar niet komen!’ Met een paar eenvoudige aanpassingen had de patroonheilige van de kinderen zich van zijn mythische taak kunnen kwijten, laat hij weten, maar nu staan te veel obstakels hem in de weg. Letterlijk en figuurlijk. Het Centrum zal zijn dossier met spoed behandelen.'

'Naar een toegankelijke samenleving voor iedereen'

Via de humoristische clip rond Sinterklaas hierboven onderstreept het Centrum vandaag, op de Internationale Dag van Personen met een Handicap, dat een handicap vaak het gevolg van een onaangepaste omgeving is. Personen met een handicap hebben het recht om actief te participeren aan het politieke, economische, sociale en culturele politieke leven, maar te veel hindernissen staan hen daarbij in de weg - op verschillende domeinen, van handel en horeca tot het echte en het digitale verkeer. Hindernissen die met maatregelen de wereld uit moeten worden geholpen. Zelfs eenvoudige ingrepen volstaan vaak al.

Elders op deze website kunt u meer lezen over het thema handicap in het algemeen en het VN-Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap in het bijzonder. Raadpleeg ook de brochures van het Centrum over discriminatie van personen met een handicap, redelijke aanpassingen en inclusief onderwijs.

We wensen u een aangename lectuur - en een prettig sinterklaasfeest.


Tekeningen en animatie: SUPERDAMN