Arbeidsrechtbank veroordeelt gemeente voor discriminatie vanwege handicap

16 maart 2018
Actiedomein: Werk
Discriminatiegrond: Handicap

De strenge veroordeling kwam er nadat de gemeente Eghezée weigerde de redelijke aanpassingen van een medewerkster te verlengen. Omdat de vrouw een spierziekte heeft en aan chronische pijnen lijdt, werkte ze deeltijds (twee halve dagen niet). De gemeente schrapte die aanpassing. Samen met Unia trok de vrouw daarom naar de arbeidsrechtbank.  

De gemeente Eghezée moet een dwangsom van 1.000 euro per dag betalen tot de discriminatie stopt. Daarnaast moet de gemeente haar werkneemster wekelijks twee halve dagen vrijaf geven en twee halve dagen telewerk toestaan. De rechter wees de vrouw in kwestie ook een schadevergoeding toe van meer dan 44.000 euro, wat overeenkomt met zes maanden brutoloon.

Niet vrijblijvend

Patrick Charlier, co-directeur van Unia, is bijzonder tevreden over het vonnis van de arbeidsrechtbank van Luik: "We zijn meer dan tevreden met deze  uitspraak. Ze benadrukt dat redelijke aanpassingen voor werknemers met een handicap niet vrijblijvend zijn.  Bovendien hebben overheden een voorbeeldfunctie. De rechter wees op de volledig afwijzende en vijandige houding van de gemeente. Iets wat ik zelf ervaarde, toen we met de burgermeester rond de tafel wilden zitten om een buitengerechtelijke oplossing te zoeken.”   

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.

3 oktober 2022

Goed nieuws voor langdurige zieken om het werk te hernemen

Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Unia formuleerde vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen. Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting.