Vrouw met een handicap? Meer kans op discriminatie en geweld

14 oktober 2022
Actiedomein: WerkAndere domeinen
Discriminatiegrond: Handicap

Unia wijst de VN erop dat personen met een handicap in België een hoger risico lopen op discriminatie en geweld wanneer ze vrouw zijn.

Het VN-Comité CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women) buigt zich vrijdag 14 oktober over de mensenrechten van vrouwen in België. Als nationale mensenrechteninstelling deelde Unia haar verontrustende observaties met het VN-Comité over de situatie van vrouwen met een handicap. 

Vrouwen met een handicap worden vaak uitgesloten van de arbeidsmarkt of beperkt tot deeltijds werk, waardoor ze op financieel vlak ook nog eens gevolgen dragen. Ze zijn ook vaker slachtoffer van geweld (in vergelijking met mannen met een handicap) en van seksueel misbruik (in vergelijking met vrouwen zonder handicap). Vrouwen met een verstandelijke beperking worden ook nog steeds onder druk gezet om zich te laten steriliseren. Het zijn vaststellingen die Unia aanstipt in haar parallel rapport voor de VN. Het federaal migratiecentrum Myria schreef mee aan dit rapport.  

Hoe de rechten van vrouwen met een handicap beter beschermen? 

Unia raadt verschillende zaken aan om een antwoord te bieden op deze alarmerende vaststellingen. 

Pas gendermainstreaming toe  in beleid voor personen met een handicap en handistreaming in beleidsmaatregelen die zich richten op meer gelijkheid tussen vrouwen en mannen.  

Richt representatieve verenigingen van vrouwen en meisjes met een handicap op, zij zijn essentieel om hun deelname aan te moedigen.  

Tot slot moedigt Unia om ‘meervoudige en intersectionele discriminatie op te nemen in de wetgeving.  

Wat is intersectionaliteit? 

Wanneer iemand gediscrimineerd wordt omdat ze tegelijk vrouw is en een handicap heeft, spreken we van intersectionele discriminatie. In dezelfde situatie zou een vrouw zonder handicap of een man met een handicap niet zijn gediscrimineerd. 

De combinatie of cumulatie van verschillende persoonkenmerken kan dus de kwetsbaarheid, discriminatie of uitsluiting van mensen vergroten. Daarom vindt Unia het belangrijk om in te zetten op het intersectionele karakter bij discriminerende situaties 

Samenwerking tussen Unia en het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen (IGVM) 

  • Unia is bevoegd om op te komen voor slachtoffers van discriminatie op grond van handicap
  • Het IGVM is bevoegd om slachtoffers van discriminatie op grond van gender te verdedigen. 

Beide organisaties hebben een samenwerkingsprotocol afgesloten om intersectionele discriminatie te kunnen aanpakken waarin gender een rol speelt. 

Vergelijkbare artikels

3 oktober 2022

Goed nieuws voor langdurige zieken om het werk te hernemen

Unia ontvangt als Interfederaal Gelijkekansencentrum geregeld meldingen van discriminatie bij de toepassing van het re-integratietraject. Het meest opvallende is dat er in de loop van het traject geen of nauwelijks rekening wordt gehouden met het recht op redelijke aanpassingen voor personen met een handicap. Unia formuleerde vanuit haar expertise een aantal aanbevelingen. Het recht op redelijke aanpassingen op de werkvloer is essentieel om een inclusieve arbeidsmarkt te realiseren. Een correcte toepassing van de verplichting tot redelijke aanpassingen, leidt volgens Unia tot een stijging van de werkhervatting.