Brochure: Pesten op school, wat kan je doen?

27 oktober 2016
Actiedomein: Onderwijs

Hoe pak je een fenomeen als pesten aan? Lees de Franstalige brochure voor ouders en personen die er meer over willen weten.

Brochure: Pesten op school, wat kan je doen?

De nieuwe brochure legt uit wat pesten precies is, hoe je er als ouder op reageert en wat je kan doen met de klas. De Franstalige brochure komt er op initiatief van le Réseau prévention harcèlement. Voor de uitwerking werd onder andere gekeken naar Unia.

Vergelijkbare artikels

29 oktober 2020

Afstandsonderwijs: Unia vraagt extra aandacht voor kwetsbare groepen

Niet alle leerlingen en studenten zijn gelijk als het gaat om de recente beslissingen over afstandsonderwijs in het middelbaar en hoger onderwijs. Om te voorkomen dat zij in de komende weken/maanden afhaken of hun studie opgeven, moet er rekening worden gehouden met de moeilijke situatie van leerlingen en studenten uit kwetsbare groepen. Unia roept de betrokken onderwijsinstellingen dan ook op om bij de praktische organisatie van cursussen en bij hun evaluatiemethoden rekening te houden met álle leerlingen en studenten.  

24 april 2020

Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede vragen universiteiten en hogescholen extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen

Als er geen rekening wordt gehouden met de moeilijke situatie van studenten uit kwetsbare groepen, lopen zij het risico om uit de boot te vallen in de komende examenperiode. Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede roepen hogescholen en universiteiten daarom op om met álle studenten rekening te houden bij hun evaluatiewijze.