Brochure: Pesten op school, wat kan je doen?

27 oktober 2016
Actiedomein: Onderwijs

Hoe pak je een fenomeen als pesten aan? Lees de Franstalige brochure voor ouders en personen die er meer over willen weten.

Brochure: Pesten op school, wat kan je doen?

De nieuwe brochure legt uit wat pesten precies is, hoe je er als ouder op reageert en wat je kan doen met de klas. De Franstalige brochure komt er op initiatief van le Réseau prévention harcèlement. Voor de uitwerking werd onder andere gekeken naar Unia.

Vergelijkbare artikels

24 april 2020

Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede vragen universiteiten en hogescholen extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen

Als er geen rekening wordt gehouden met de moeilijke situatie van studenten uit kwetsbare groepen, lopen zij het risico om uit de boot te vallen in de komende examenperiode. Unia en het Steunpunt tot bestrijding van armoede roepen hogescholen en universiteiten daarom op om met álle studenten rekening te houden bij hun evaluatiewijze.