Centrum lanceert brochure over leeftijdsdiscriminatie

15 februari 2011
Discriminatiegrond: Leeftijd

Vandaag lanceert het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding (verder: het Centrum) de brochure ‘Leeftijdsdiscriminatie. Wat is het en wat kan u eraan doen?’. Deze brochure gaat dieper in op de antidiscriminatiewetgeving, in welke sectoren leeftijdsdiscriminatie voorkomt en hoe men hierop kan reageren. Deze informatie is in eerste instantie bestemd voor eerstelijnshulpverleners die geconfronteerd worden met deze problematiek.

Zoals over elke bevolkingsgroep bestaan over jongeren en ouderen allerlei stereotypen. Jongeren krijgen doorgaans etiketten opgeplakt als trendy, lui, flexibel of impulsief, terwijl ouderen vaak beschouwd worden als weinig dynamisch, ervaren, zonder voeling met nieuwe technologieën of meer bedachtzaam.

“Leeftijd wordt nog te vaak beschouwd als een onderscheidingscriterium dat volledig neutraal en gerechtvaardigd is en dat niet tot discriminatie leidt, zegt Jozef De Witte, Directeur van het Centrum. “Hoewel het wettelijk verboden is, wordt dit soort discriminatie nog niet door iedereen (h)erkend. Toch verbiedt de Antidiscriminatiewet sinds 2003 discriminatie op basis van leeftijd.”

In 2009 opende het Centrum 86 nieuwe dossiers over mogelijke leeftijdsdiscriminatie. Vooral 45-plussers contacteerden het Centrum, omdat ze meenden slachtoffer te zijn van leeftijdsdiscriminatie. Meer dan de helft van deze dossiers gingen over discriminatie bij het aanwerven van nieuwe werknemers.

Discriminatie op basis van leeftijd komt vaak voor op de arbeidsmarkt, maar ook in andere sectoren zoals de toegang tot goederen en diensten (bijvoorbeeld verzekeringen) of de deelname aan sociale, culturele, economische of politieke activiteiten blijven deze hardnekkige vooroordelen bestaan.

“Net omdat deze vooroordelen over jong én oud gaan, treft leeftijdsdiscriminatie de hele samenleving”, besluit De Witte. “Met deze brochure willen we enkele strategieën voorstellen om leeftijdsdiscriminatie te voorkomen en concrete informatie en advies geven om mogelijke slachtoffers bij te staan.”

Naar de pagina over de brochure

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.