Cyberhate bestrijden: een gedeelde verantwoordelijkheid

29 oktober 2009
Discriminatiegrond: Racisme

Haat op het internet neemt toe. Dat blijkt niet alleen uit Belgische cijfers, ook in de buurlanden vinden we dezelfde tendens. Vooral de haat tegen moslims neemt toe. Hebt u ook ooit een e-mail ontvangen over de Marokkaanse “Smiley Bende” die meisjes verkracht of verminkt? Of kent u misschien het verhaal van imam Bouziane die profiteert van de sociale uitkeringen? Beide verhalen zijn van A tot Z verzonnen, zo blijkt, maar dat belet niet dat ze blijven circuleren op het internet…

Het Centrum voor gelijkheid van kansen en voor racismebestrijding bindt de strijd aan tegen cyberhate en ijvert voor een beleid van nultolerantie. Daartoe lanceert het Centrum vandaag twee praktische instrumenten.

Sinds 2006 is er een Meldpunt Cyberhate en jaar na jaar ziet het Centrum het aantal meldingen stijgen. Waren er in 2006 nog maar 130 meldingen, dan zullen we het jaar 2009 met wellicht 500 meldingen afsluiten.

Naast deze spectaculaire stijging merkt het Centrum dat haatzaaiers steeds inventiever worden in het verspreiden van hun boodschap. De snel evoluerende web 2.0-technologieën (Facebook, Netlog en andere sociale netwerksites, discussiefora en blogs, YouTube, …) helpen hen daarbij, en die zijn vooral erg populair bij jongeren.

Uit onderzoek blijkt dat 1 op 4 jongeren tussen 12 en 18 jaar al rechtstreeks te maken kreeg met haat op het internet. Steeds meer jongeren worden ook slachtoffer van on line pestgedrag (cyberpesten). Ze worden gepest op basis van herkomst, geloof, fysieke eigenschap, … Het Centrum merkt ook een stijging op van het aantal meldingen van haatboodschappen die betrekking hebben op iemands handicap of seksuele geaardheid.

Deze voormiddag organiseerde het Centrum een seminarie over haat op het internet. De sprekers stonden ook stil bij de problematiek van haat op het internet in de schoolomgeving en de verantwoordelijkheid die onderwijsinstellingen hierin moeten opnemen. Het Centrum lanceert daarom een oproep naar het onderwijs om een beleid te ontwikkelen rond haat op het internet, een nieuwe vorm van racisme en discriminatie.

Het Centrum stelt daartoe twee praktische instrumenten ter beschikking van de internetgebruikers:

Tijdens de studievoormiddag debatteerden experts van de FCCU (Federal Computer Crime Unit), van het ‘Centre de Recherche Informatique et Droit’ en van het Meldpunt Cyberhate van het Centrum samen met praktijkdeskundigen (beheerders van websites, moderatoren van fora, providers, …) over de wetgeving ter zake en een strengere reglementering. Het doel daarvan is de strijd aanbinden tegen haatboodschappen en het aanzetten tot haat, geweld en discriminatie, maar zonder te raken aan de vrijheid van meningsuiting, die één van de pijlers is van onze democratie.

Vergelijkbare artikels

7 mei 2024

Europese richtlijn om burgers beter te beschermen tegen discriminatie

Unia is zeer verheugd over de goedkeuring van de richtlijn over normen voor "organen voor gelijke behandeling" door de Raad van de Europese Unie op 7 mei, onder Belgisch voorzitterschap. Dit is een belangrijke richtlijn in de huidige politieke context, omdat ze normen vastlegt om de onafhankelijkheid van gelijkheidsorganen zoals Unia te garanderen, hen te voorzien van voldoende middelen en hun mandaat en bevoegdheden te versterken.